HKScan har startat ett nytt utbildningsprogram för ledningen för att stärka ledarskapsförmågan och förenhetliga koncernen ledarskapskultur.

HKScan Leadership Academy startade i juni och genomförs i samarbete med Aalto University Excecutive Education (Aalto EE). Programmet är en intensiv lärandeprocess för HKScans ledare och experter. Syftet med programmet är att stärka de kunskaper och färdigheter som krävs för att effektivt uppnå koncernens strategiska mål.

Totalt 130 personer från koncernens alla hemmamarknader kommer att delta i utbildningsprogrammet, som pågår fram till december 2017. Deltagarna i utbildningen utför bland annat projektuppgifter i grupp i syfte att ta fram konkreta förslag på utveckling av affärsverksamheten, samtidigt som de stärker sin affärskompetens. Målet är att välja HKScan-medarbetare med varierande bakgrund och arbetslivserfarenhet till grupperna i utbildningsprogrammet för att stödja ett effektivt kompetensutbyte, fördjupa kundorienteringen och skapa en ännu mer enhetlig ledarskapskultur.

”HKScan har förbundit sig att utveckla sina ledares yrkeskompetens på lång sikt. Medlemmarna i koncernens ledningsgrupp fungerar som sponsorer för projektarbetena och förbereder varje period i utbildningsprogrammet tillsammans med utbildningspartnern. HKScan Leadership Academy är vårt sätt att investera i ett bättre ledarskap – och i både personlig utveckling och företagstillväxt”, säger koncernens personaldirektör Sari Suono.

 

HKScan-koncernen
Hannu Kottonen                              Sari Suono
VD                                                 EVP HR

För mer information, kontakta:
Sari Suono, EVP HR, HKScan Group, tfn +358 10 570 2255, sari.suono(at)hkscan.com

 

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar produkter till närmare 50 länder. År 2014 hade HKScan en omsättning på cirka 2,0 miljarder euro och omkring 7 700 anställda.