HKScan agerar ansvarsfullt och följer höga krav på etiskt ansvarstagande. Vi förväntar oss detsamma från våra partner. I syfte att säkra etikarbetet och förebygga relaterade risker inför HKScan en ny kanal för anonym rapportering om misstänkta brott mot etiska regler. HKScan Fair Way är ett viktigt nytt verktyg som hjälper företaget att se till att etiskt agerande genomsyrar företagets verksamhet.

 

Den här lättanvända kanalen används för att rapportera misstänkta fall av oetiskt beteende inom HKScans verksamhet. Det gäller misstänkta lagbrott och överträdelser av officiella regelverk samt HKScans uppförandekod eller avvikelser från HKScans uppförandekod eller andra policyer.

 

Det kan omfatta:

  1. tvivelaktig eller misstänkt felaktig redovisning eller redovisningsprinciper
  2. misstänkta brott mot HKScans uppförandekod, policyer och riktlinjer
  3. misstänkta brott mot finansmarknadsregler som reglerar noterade företag och
  4. misstänkta brott mot lagar eller regelverk som reglerar HKScans verksamhet.

Alla rapporter behandlas konfidentiellt

 

HKScan Fair Way är en helt konfidentiell och anonym kanal som är avsedd för alla som vill rapportera om företaget eller dess uppförande. System följer höga krav på dataskydd och informationssäkerhet. I syfte att garantera fullständig anonymitet för alla som rapporterar en misstanke underhålls systemet av en extern tjänsteleverantör.

 

För mer information om HKScan Fair Way och detaljerade instruktioner om att skicka en rapport går du till: https://report.whistleb.com/fi/HKScan


Om du vill ha mer information kan du kontakta Markku Suvanto, EVP, juridiska ärenden på HKScan Corporation.
För kontakt begär samtal via Marja-Leena Dahlskog, SVP Communications,
marja-leena.dahlskog(at)hkscan.com, tel. +358 10 570 2142.

 

HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag. Vi säljer, marknadsför och producerar ansvarsfullt producerade, högkvalitativa fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2016 var omsättningen nästan 1,9 miljarder euro och koncernen hade cirka 7 300 anställda.