Denis Mattsson har utsetts till interim EVP för Sverige och medlem av koncernledningen från den 20 november 2019. Denis Mattsson har omfattande internationell erfarenhet av ledande positioner inom livsmedelsindustrin, särskilt inom köttbranschen. Mellan 2006 och 2012 arbetade Mattsson som EVP för HKScans verksamhet i Sverige och Danmark.

CEO Tero Hemmilä: ”Denis Mattsson kommer att ansvara för vår svenska verksamhet och utvecklingen i linje med företagets mål och nya strategi. Vår ambition är att tillsätta den permanenta EVP-positionen för Sverige under 2020. Jag vill tacka Sofia Hyléen Toresson för hennes arbete för företaget och önskar henne all framgång i framtiden. ”

HKScan Corporation                                                                                                                            

Tero Hemmilä                                                                                                                                                 

 CEO

Bilagor