Hampshireaveln i Sverige firar 50 år i år och faderrasen är idag helt dominerande på den svenska marknaden med ca 70% marknadsandel. Rasen är med andra ord mycket uppskattad – den är robust, frisk, lugn och väl anpassad till svensk grisproduktion och exporteras även till Storbritannien, Norge, Belgien och Danmark där den bland annat används för kvalitetsvarumärken.

”Vi är stolta och glada över att kunna inleda det här samarbetet med PIC, och även över det faktum att de ser en så stor potential i rasen, med utgångspunkt i sin världsledande expertis. Samarbetet ger oss helt nya möjligheter i vidareutvecklingen av Hampshire och svensk grisavel, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för framtiden inom svensk grisnäring generellt”, säger Magnus Lindholm, Inköpsdirektör Djur HKScan Sverige.

Idag drivs avelsarbetet på två avelsbesättningar i Sverige och en i Norge. I samband med uppstarten av samarbetet med PIC görs också en utvecklingssatsning på en av dessa enheter, Esereds Lantbruk i Halland, där ett nytt stall kommer att börja byggas under 2024. Investeringen i det nya stallet möjliggör en effektivare produktion med ännu högre smittskyddssäkerhet och målet är en signifikant ökad population av Hampshire och därmed större avelsunderlag och högre genetiska framsteg.

”Det känns jättebra att komma i gång med det nya bygget! Det kommer att bli ett riktigt lyft och stort steg framåt för verksamheten och även för svensk grisavel i stort”, säger Anders Lorentzon som driver Esereds Lantbruk.

PIC är idag världens ledande genetikbolag inom gris med verksamhet i ett stort antal länder. De arbetar bland annat med genomisk selektion och digital teknik för att bedöma grisens rörelsemönster och har en bred palett av olika raser för olika marknader. Nu lägger man alltså även till HKScan Sveriges Hampshireras i sin produktkatalog.

“Vi ser att den finns en stor utvecklingspotential, både för den nordiska marknaden generellt och för Hampshirerasen, och ser fram emot att få möjligheten att vara med och bidra till en ännu starkare och mer konkurrenskraftig svensk grisnäring framöver”, säger Jack Keane, Business Development Manager Europe, PIC.

Om PIC

PIC (Pig Improvement Company) är världsledande inom grisgenetik som tillhandahåller genetiskt överlägset avelsmaterial till grisproducenter och stöttar med tekniska tjänster för att hjälpa dem att förverkliga den genetiska potentialen. PIC är ett dotterbolag till Genus, ett företag med bas i Storbritannien med en vision att vara pionjär inom förbättring av djurgenetik för att hjälpa till att föda världen. För mer information om PIC, besök PIC.com

Om Hampshire

67% av svenska grisproducenter använder idag Hampshire som faderras. Avelsarbetet har gjorts i en sluten population i Sverige och djuren har fötts upp i ett frigående system och utan svansklippning, vilket medfört att lugna djur selekterats vidare i avel. Tack vare svensk lagstiftning har Hampshire-grisen fötts upp och selekterats i en miljö utan antibiotika i flera generationer vilket lett till mycket motståndskraftiga djur. Rasen är grunden till Scans varumärke Piggham och bär på den unika så kallade RN-genen vilket ger en utmärkt köttkvalitet.  

Bilder