HKScans nomineringar av Årets leverantör och Årets djurtransportör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare och transportföretag. Genom att utse vinnare inom olika kategorier, så som Nöt, Gris och Lamm, vill HKScan lyfta branschen, sprida kunskap och visa på goda exempel inom svensk djuruppfödning.

– Vi på HKScan är mycket stolta över våra svenska leverantörer och transportörer och vill genom utmärkelsen lyfta fram de som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare dem som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100 % svenskt kött året om, säger Magnus Lindholm, Inköpsdirektör Djur på HKScan Sverige. I tider av stor osäkerhet är flexibilitet, lyhördhet för marknadens behov och ett långsiktigt tänk viktigare än någonsin, och det är också den gemensamma nämnaren för samtliga årets vinnare.

Årets Leverantör Nöt 2022 - Kristina och Peter Larsson, Furumossen utanför Hässleholm.
Tack vare god leveransplanering med framförhållning, lyhördhet och en tät dialog kring vad marknaden efterfrågar, levererar Furumossen alltid en bra kvalitet på sina djur. På senare tid har kostnadseffektiviteten för gårdens kalvuppfödning varit i fokus och Kristina och Peter strävar också efter att skapa ett mera robust och självförsörjande lantbruk på lång sikt. Bland annat genom en satsning på egen energiproduktion framöver och även utökad egen spannmålsodling.

Årets Leverantör Gris 2022 – Håkan och Andreas Tufvesson, Granepig AB i Eslöv
Verksamheten kännetecknas av en stark framåtanda, goda personalrelationer och lyhördhet för marknadens behov. Under senare år har företaget investerat i egna energilösningar i form av ett vindkraftverk och solceller, vilket i sin tur lett till att man nu kan producera mer energi än den egna verksamheten gör av med. Nästa steg i företagets utveckling är integration av ett nytt stall med ca 5200 platser. Granepig är självförsörjande på foder tack vare egen odling av foderspannmål och alternativa foderråvaror som t ex mejeriprodukter.

Årets Leverantör Lamm 2022 – Gustaf och Ebba Wedén, Öja gård, Stora Sundby, Eskilstuna.
Öja gård har en mycket fin lammproduktion med bra djur och två producenter som är lyhörda och vars arbete genomsyras av stor omsorg och noggrannhet. De har ett fantastiskt driv och  spännande planer för framtiden. Under de senaste åren har man lagt ned stort arbete på ombyggnation av ladugården för att förbättra miljön och ventilationen för tackorna, men också för att skapa förutsättningar för effektivare utfodring och enklare hantering av djuren.

Årets Djurtransportör 2022 – Robin Kindberg Transport AB, Pålsboda
Robin Kindberg är relativt ny som egen företagare i branschen och mycket uppskattad för sin punktlighet, flexibilitet och stora fokus på både djuromsorg och kundbemötande. 

____________________________________________________________________________________________

Om Årets Leverantörer och Transportör 2022

Utnämningen Årets Leverantör
Nomineringen till Årets leverantör görs av HKScans inköpare, som dagligen är ute och besöker företagets cirka 6 000 leverantörer. De nominerade leverantörerna bedöms enligt olika kriterier, bland annat för sitt arbete med att främja djurens naturliga beteende och hälsa, för sin förmåga att kunna anpassa produktionen till den svenska köttkonsumtionen, samt för sin framåtanda och driv att kontinuerligt vilja utveckla och förbättra sin verksamhet.

Furumossens Lantbruk, Hässleholm
Gården omfattar 230 mjölkkor och 400 mellankalvar. Inklusive rekrytering totalt 650 djur. Växtodlingen på gården omfattar cirka 300 ha. Grödorna är majs, vall och en del spannmål. Årsleverans om ca 300 mellankalvar.

Granepig AB, Eslöv
Verksamheten omfattar tre olika gårdar; Granedal i Dalby med ca 1000 suggor och V. Hundsäng med 1 200 suggor. Dessa anläggningar producerar ca 1200 smågrisar i veckan vilket motsvarar närmare 64 000 smågrisar per år. Smågrisarna levereras till tre andra gårdar i välfungerande mellangårdsavtal. Klemedstorp, som ingår i verksamheten sedan 2013, bedrivs bland annat ca 230 ha växtodling i form av foderspannmål. Granepig är självförsörjande på foder tack vare alternativa foderråvaror som t ex mejeriprodukter. 

Öja gård, Stora Sundby, Eskilstuna
Gården har 250 tackor av renrasiga Finull samt korsningar Finull/Dorset och Finull/Dorper. Under januari föds ca 350 lamm. Gustaf och Ebba följer lammens utveckling noga och tar slaktbeslut med stöd av data som är insamlat under flera år. Utöver lammproduktionen har man sedan 2012 även vattenbufflar på gården. Deras buffelmozzarella har serverats av flera av Sveriges främsta kockar. Förutom lammverksamheten brukar gården ca 200 hektar åker och odlar höstvete, korn och vall. 100 hektar skog hör också till verksamheten.

Robin Kindberg Transport AB i Pålsboda
Åkeriet är inriktat på slakt- och livdjurstransporter av nöt- och lamm. Årligen transporteras ca 5 000 boskap och 3 000 lamm till slakt samt 2 500 livdjur. Företaget har två djurbilar och en till person anställd utöver Robin själv.

____________________________________________________________________________________________