2020 inledde Delsbo slakteri och HKScan ett nytt slaktsamarbete som omfattar nöt och lamm. Samarbetet har gjort det möjligt för HKScan att även på lång sikt säkerställa sin slaktkapacitet i sitt norra inköpsområde dvs Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland. Samarbetet har visat sig vara gynnsamt för båda parter som nu är redo att ta nästa steg i sin gemensamma utveckling av nöt- och lammslakten i norra Sverige.

Långsiktig kapacitetsutveckling i norra Sverige
Delsbo slakteri, som varit verksamma sedan 1986, hade före legoslaktsamarbetet med HKScan en omfattning av slakten på ca 7 300 boskap och 2 100 får/lamm per år. 2021 ökade slakten till 10 000 boskap och en dubblad volym av får och lamm. Nu är nästa fas klar hos Delsbo slakteri vilket öppnar upp för ytterligare utökad slaktkapacitet av HKScans volym av slaktdjur.

HKScans målsättning är en successivt utökad inköpsmängd av nöt och lamm i området och samarbetet med Delsbo slakteri är en grundförutsättning för att kunna gå vidare i arbetet och öka affärerna med djurleverantörer i området.

"Ett fördjupat samarbete med HKScan är en viktig förutsättning för vår expansion och framtidssatsning i Hälsingland", säger Delsbo Slakteris ägare Thomas Gill och Mattias Norell." Inte minst viktigt är att det också skapar trygghet på lång sikt för djurbönderna i vår region. Självklart är det också extra roligt att samarbetet bidrar till fler arbetstillfällen och även till att vi nu kan satsa på en egen biogasanläggning som på sikt ska göra oss självförsörjande på el".
 

"Vi vill vara en konkurrenskraftig partner med lokal slakt och starkt erbjudande till våra leverantörer", säger Magnus Lindholm, Operativ chef chef på HKScan. "Med ökad slakt på Delsbo slakteri visar vi för leverantörer i området att vi på allvar har en långsiktig plan för inköp av nöt och lamm i norra delarna av Sverige. Vi har utökat med fler lokala inköpare för att både köpa in och förmedla djur. Vi ökar vår service vad gäller hämtning av sk akuta djur samtidigt som de viktiga återtagslösningarna finns kvar och finslipas ytterligare", avslutar Magnus.

Bilder