2021 uppgick nettoomsättningen för HKScan Sverige till 700.4 miljoner euro, vilket är en ökning med 5,8% (inklusive valutaeffekt). Q4/2021 var 15:e kvartalet i rad som rörelseresultatet (jämförbar EBIT) förbättrades vilket resulterade i en ökning med 3,9 miljoner euro till 22.9 miljoner euro för helåret 2021.

”Jag är stolt och glad över att kunna presentera ett så starkt resultat, som vi uppnår tack vare det svenska teamets stora engagemang, våra starka varumärken och ett gott samarbete med våra leverantörer och kunder. Vi ställer om och levererar på våra mål trots utmaningar i vår omvärld och ökar våra marknadsandelar när det gäller kärnverksamheten”, säger Lars Appelqvist, Executive Vice President för HKScan Sverige.

Konsumenten efterfrågar i allt högre utsträckning svenskt närproducerat kött. Strategin att utveckla ett premiumsortiment inom kött och chark i kombination med att lyfta bassortimentet har fallit väl ut och bidrog till ökad försäljning av produkter under varumärket Scan. Dessutom förbättrades Foodservice-försäljningen i och med lättnader i pandemirestriktionerna och i tillägg till det bidrog även det koncernövergripande Turnaround-programmet och en ökad operativ effektivitet till det goda resultatet. Detta trots att resultatförbättringen saktade in under sista kvartalet, på grund av snabbt ökande kostnader för bland annat energi och råvaror.

”2022 fortsätter vi att fokusera på ytterligare resultatförbättringar och  utvecklingen till ett mångsidigt livsmedelsföretag”, säger Lars Appelqvist. ”Vi utvecklar kärnaffären med ansvarsfullt producerat kött från svenska gårdar ytterligare samtidigt som vi tillmötesgår konsumentens önskan om en varierad kost och möjligheten att kunna växla mellan olika proteinkällor. Via vårt nya affärsområde New Business så kan vi framöver även erbjuda fisk från Gårdsfisk och färdigrätter från Maten é Klar i vårt sortiment parallellt med en ny satsning på växtbaserade produkter under varumärket Scan”, säger Lars Appelqvist.

HKScan Group

HKScan Groups nettoomsättning låg stabilt under 2021, 1,815.3 (1,781.0) miljoner euro, men ökade med 4% under sista kvartalet. Foodservice-försäljningen återhämtade sig tydligt. Retail-försäljningen av våra egna varumärkesprodukter var god, framför allt av förädlade köttbaserade produkter, måltidskomponenter och måltider.

Utvecklingen av HKScans resultat var tudelad. Jämförbar EBIT var lägre än jämförelseperioden som följd av en minst sagt exceptionell marknadssituationen. Covid-19-pandemin, hög kostnadsinflation, fågelinfluensa, låga marknadspriser på fläskkött I Europa orsakat av överproduktion i kombination med rekordhöga foder- och energipriser skapade instabilitet i verksamheten. HKScans största marknader, Sverige och Finland, förbättrade sina jämförbara EBIT samtidigt som Danmarks och Baltikums försvagades. 2021 var HKScan Groups jämförbara EBIT 14.5 miljoner euro (17.0 miljoner euro för jämförelseperioden).