– Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm-, och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare HKScans leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100 % svenskt kött året om, säger Magnus Lindholm, Operativ Chef HKScan Sverige.

Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare och vinnare utses bland HKScans 7 000 djurleverantörer. Nomineringen till Årets leverantör har skett av HKScans inköpare, som dagligen är ute och besöker våra leverantörer. De nominerade leverantörerna har bedömts enligt kriterierna:

- Bra djuröga och aktivt arbete för att främja djurens naturliga beteende och hälsa.

- Flexibel produktion med goda och jämna slaktresultat som anpassas till svensk köttkonsumtion.

- Framåtanda genom kontinuerlig utveckling och nytänk för att förbättra sin verksamhet.

- Professionell affärspartner som sätter kunden och konsumenternas önskemål i fokus.

Motivering till Årets Leverantör Lamm 2020
Thomas och Jeanette Eriksson är två mycket duktiga lammuppfödare som besitter stor kunskap som de gärna delar med sig av till sina kollegor. Deras stora driv i frågan om god köttkvalitét och tillväxt reflekterar deras ständigt goda resultat på lammen. Thomas och Jeanette är engagerade i Fåravelsförbundet och Lammproducenterna och brinner för att utveckla och förbättra den svenska lammproduktionen för såväl små som stora lammföretagare. Vi på HKScan är glada att de vill samarbeta med oss som leverantörer och gården nominerades av inköpare Lars Nilsson.  

Fakta om Hälla gård
Hälla gård i Liden utanför Sundsvall ligger i Medelpad och är en familjegård som varit i Thomas släkts ägo sedan mitten av 1600-talet. Gården omfattar 40 hektar åkermark och 10 hektar bete. Allt grovfoder till de 150 tackorna odlas på gården. De tidiga lammen på säsongen, de så kallade vårlammen, säljs till HKScan medan höstlammen säljs direkt från gård till konsument. Thomas och Jeanette lägger mycket tid på att marknadsföra svenskt lammkött och alla dess fördelar. Hälla gård är en av deltagarna i HKScans satsning Gårdsinitiativet som har som mål att reducera klimatpåverkan, öka den biologiska mångfalden och minska växtnäringsläckaget i framtidens köttproduktion.

– Vi är stolta och tacksamma för att vårt arbete uppmärksammas.  Det ger oss ny energi att fortsätta vårt arbete med att föda upp förstklassiga lamm och förhoppningsvis inspirera fler att satsa på lammproduktion säger årets vinnare Thomas och Jeanette.