– Vi är mycket stolta över våra svenska gris-, lamm-, och nötleverantörer och vill genom utmärkelsen Årets leverantör lyfta fram den leverantör inom respektive djurslag som vi anser gjort en extra bra insats under året. Det är tack vare HKScans leverantörer som vi kan erbjuda kött- och charkprodukter från Scan med 100 % svenskt kött året om, säger Magnus Lindholm, Operativ Chef HKScan Sverige.

Årets leverantör är ett etablerat hedersomnämnande bland svenska djuruppfödare och vinnare utses bland HKScans 7 000 djurleverantörer. Nomineringen till Årets leverantör har skett av HKScans inköpare, som dagligen är ute och besöker våra leverantörer. De nominerade leverantörerna har bedömts enligt kriterierna:

- Bra djuröga och aktivt arbete för att främja djurens naturliga beteende och hälsa.

- Flexibel produktion med goda och jämna slaktresultat som anpassas till svensk köttkonsumtion.

- Framåtanda genom kontinuerlig utveckling och nytänk för att förbättra sin verksamhet.

- Professionell affärspartner som sätter kunden och konsumenternas önskemål i fokus.

KRAV-certifierade dikor på gården hos Mats Andersson
Mats är uppvuxen på gården som han driver tillsammans med sin fru Liv och de två sönerna Olle och Åskar, 9 respektive 5 år. Gården omfattar 38 hektar med ungefär lika blandning mellan skog och åker. Mats tog över driften av gården 2002 och började med dikor 2004. År 2007 satsade Mats på heltid för att jobba hemma med djuren och växtodlingen. Arealen som Mats brukar, inklusive arrenden, omfattar 160 hektar varav 135 hektar är vall och bete som också är certifierad enligt KRAV. 25 hektar är konventionell spannmålsodling för avsalu.

Djurproduktionen är inriktad på en KRAV-godkänd dikobesättning med egen uppfödning av dikalvar till slakt. De 45 korna är renrasig Hereford. Tjurkalvarna kastreras och föds upp som stutar tillsammans med kvigorna till slakt på enbart eget vallfoder och bete.

– Det är hedrande att bli nominerad och jag är stolt över utmärkelsen. Det känns roligt att noggrannhet och arbete ger ett bra slutresultat som uppskattas säger Mats Andersson, Årets Leverantör Nöt 2020.

Motivering till Årets Leverantör Nöt 2020
Mats Andersson är den tredje generationens bonde på den exceptionellt fint skötta dikogården längs med riksväg 83 mellan Bollnäs och Järvsö. Många lägger märke till Mats ordningsamma arbete på gården och hans djur som är ett mycket bra skyltfönster för svenskt lantbruk. Han har ett stort driv att komma framåt både när det gäller sin djurhållning och skötsel av mark och byggnader. Mats planerar för att bygga ett nytt stall och utöka produktionen till det dubbla för att tillgodose den ökade efterfrågan av svenskt nötkött. Han är en mycket bra ambassadör för HKScan och ser alltid till att ha en god dialog med sin inköpare för att producera djur som marknaden efterfrågar. Inköpare Lars Nilsson nominerade gården till Årets Leverantör Nöt 2020.