På Snöborg Gård i Dala-Järna har Janne och Ann Eriksson korats till 2019 års vinnare av HKScans Miljöpris. Gården, som har en lång tradition av potatisodling och nötköttsproduktion, har ett integrerat hållbarhetsarbete och kretsloppstänk. Rester från det egna potatispackeriet och livsmedelsindustrin i närområdet används för att utfodra djuren. De får bland annat drav från Kopparbergs bryggeri och deg- och pizzaspill från Procordias Vansbrofabrik.

- Att det kan användas som foder istället för att bli till organiskt avfall är en viktig pusselbit i kretsloppet. Allt foder mixas noggrant för att anpassas efter djurens olika ålder och behov. Gödseln från djuren läggs tillbaka på åkrarna för att ge jorden och kommande skördar naturlig näring, berättar Janne och Ann.

Snöborg Gård är en av de gårdar som ingår i HKScans hållbarhetsprojekt Gårdsinitiativet. Syftet är att tillsammans med svenska bönder minska klimatavtrycket från svenska gårdar och svenskt kött. Med hjälp av 100 olika insatser ska HKScan, tillsammans med gårdarna, arbeta för att öka varje gårds miljöfördelar, exempelvis genom att öka biologisk mångfald, förbättra djurhälsan och minska övergödningen. Alla insatser anpassas efter varje gård. Snöborg Gård odlar på cirka 350 hektar och producerar varje år omkring 4 000 ton potatis, varav 850 ton är Kravodlat. Gården odlar även spannmål och gräs och har en nötköttsproduktion med 400 djur. Merparten av djuren som föds upp är mjölkraskalvar, men ett 50-tal per år är köttrasdjur. Att djuren ska ha det så bra som möjligt står högst på dagordningen. Janne och Ann har lagt mycket omsorg på hälsoaspekterna och stallarna har byggts om för att skötsel, hygien och utfodring ska kunna skötas optimalt. Varje år passerar 600 kalvar gården och de insatser som gjorts på gården har ökat djurens välmående avsevärt.

Förutom potatisodlingen och nötköttsproduktionen äger och driver Snöborg Gård två vattenkraftverk som producerar el till 200 villor. Janne och Ann lagrar och distribuerar dessutom pellets för uppvärmning till Vansbro kommun och ett antal företag och privatpersoner. Sedan sommaren 2019 finns också två solcellsanläggningar på plats med 600 solceller. Anläggningen är den största i Dalarna.

Juryns motivering
Juryn, bestående av Vera Söderberg Hållbarhetschef HKScan, Magnus Lindholm Inköpsdirektör HKScan, Elisabeth Svensson chef HKScan Agri CR och rådgivning, har utnämnt Snöborg Gård till vinnare av HKScans Miljöpris till Leverantör 2019 med följande motivering:

Att visa hur djuruppfödningen är en del av kretsloppet i jordbrukslandskapet och en integrerad del av livsmedelsproduktionen är väldigt viktigt i den rådande samhällsdebatten. Snöborg har många konkreta exempel på hur man bidrar till samhället med både livsmedel, energi och cirkulära flöden. Janne och Ann har fokus på de åtgärder som har en betydande påverkan på miljön såsom god djurhälsa och att använda restprodukter till foder. Dessutom arbetar de ständigt vidare med att hitta nya förbättringsåtgärder, något som vi inom Gårdsinitiativet vill visa är en möjlighet för alla gårdar utifrån deras egna förutsättningar. Vi tror att deras goda exempel ska inspirera andra.