Södra Sverige är ett viktigt område för oss, vi är och kommer fortsatt att vara en stark aktör i denna region till alla svenska djurproducenters fördel. Det är viktigt för djurproducenter i Sverige att det finns en konkurrens i inköp av slaktdjur. 

Vi har arbetat fram en långsiktig och hållbar satsning på vår slakt och styckning. Vi har den kapacitet som krävs. Vi kommer att öka slakten av nöt både i Lammhult (Ello) och i Linköping. Slakten av får- och lamm höjs i Linköping.

Vi är glada och tacksamma för det starka stödet och engagemanget som finns hos våra leverantörer. Vi ser långsiktigt på vår nöt- och lammaffär. Djurslagen nöt- och lamm är ökande i efterfrågan hos våra kunder och vi vill fortsätta satsa och utveckla dessa affärer tillsammans med våra leverantörer. Scan är ett av Sveriges starkaste varumärken och våra leverantörer är en oerhört viktig del i detta.

Bilagor