Hela batchen har levererats till Ö&B som är informerade och har ombetts att kassera samtliga produkter från lager och butiker. Ett tekniskt fel i produktionsprocessen har medfört att produkten inte har blivit tillräckligt upphettad, vilket påverkar produktens hållbarhet.

HKScan beklagar det inträffade och ber alla som köpt en Bullens varmkorv á 2,2 kg med ovan märkning och bäst-före-datum att reklamera och därefter kassera produkten.

Eventuell reklamation kan göras via matforum@hkscan.se

Bilagor