Det görs som en försiktighetsåtgärd, då Listeria har upptäckts i rutinprovtagningen av produkt producerad på samma linje.

Produkten är återkallad från butik, men ett fåtal förpackningar kan ha nått ut till konsument.

Vi beklagar verkligen det inträffade och ber kunder som köpt produkter kontakta Konsumentkontakt på Scan.se för pengarna tillbaka.

Listeriabakterien dör vid upphettning till 70 grader eller varmare.