”Kläckt på gården” är just ett sådant förbättringsinitiativ som gårdarna i Karinäs utvecklat. Det är ett koncept som garanterar höga krav på kvalitet, djurvälfärd och produktsäkerhet och som kommer att finnas i ICA´s butiker från och med i höst. 

-        ”Nu lanseras Karinäs ”kläckt på gården”-kyckling i Sverige. Genom att kläcka kycklingarna direkt på gården, istället för som brukligt på ett kläckeri, undviks den stressande transporten som nyfödda kycklingar vanligtvis utsätts för. Detta innebär även att kycklingarna får tillgång till mat, vatten och värme redan från start”, säger Annika Danelius Category Manager poultry på HKScan. ”I takt med att kycklingkategorin ökar på den svenska marknaden, tycker vi att det är viktigt att vara den som bryr sig lite mer och då hela vägen från gård till gaffel. Ambitionen är att ständigt förbättra djurvälfärden på våra gårdar”, fortsätter hon. 

Fokus på̊ miljö̈, hållbarhet och djurvälfärd gör uppfödningen på Karinäs gårdar unik. Där ligger regionens 88 familjegårdar inom en radie av 80 kilometer och man arbetar tillsammans för ständig förbättring. I Karinäs matas kycklingarna med fullkornsvete från gårdarnas egna fält, ett initiativ för att förbättra kycklingarnas fysiska välmående eftersom de mår bra av tuggmotståndet. Att odla fodret på gården är dessutom även bra ur ett miljöperspektiv. De färdiga kycklingprodukterna transporteras sedan med båt över Östersjön till Sverige vilket är den kortaste vägen och det mest miljövänliga sättet. Eftersom finsk kyckling är 100 % salmonellafri, kan den föras över gränsen utan att behöva testas som övrig importerad kyckling.

Enligt European Food Safety Authority har Finland lägst antibiotikaanvändning i världen i sin kycklingproduktion. Även nivån av campylobakter är enligt Svenska Livsmedelsverkets mätningar lägre i Finland än i Sverige.