Mängden soja som används i den finska produktionskedjan för grisar, fjäderfä och nötkreatur är liten.

Redan år 2014 meddelade HKScan att fram till slutet av år 2018 skall all soja som företaget använder i värdekedjan för kött vara ansvarsfullt producerad och certifierad soja, det vill säga RTRS-soja (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra-certifierad soja. HKScans verksamheter i Sverige började använda ansvarsfullt producerad soja under 2014–2015 och verksamheterna i Finland i februari 2017.

I produkter med märket HK® eller Kariniemen® används alltid finskt kött. I HKScans finska produktionskedja kommer djurfodret i regel (80 %) från köttproducenternas egna åkrar. Andelen soja som används vid utfordringen av djur är cirka 50 % mindre i Finland än i övriga Europa. Till exempel är sojans andel vid utfodringen av kycklingar endast 14–18 % och vid utfodringen av grisar 5–10 %. I fodret till nötkreatur används soja i regel inte.

HKScan söker även kontinuerligt efter andra alternativa proteinkällor för djurfoder. Till exempel i konceptet HK Rapsgris® utgörs proteinkällan i djurfodret av finsk spannmål samt av finsk rybs, bondbönor och ärtor. Vid utfordringen av HK Spannmålsgrisar utnyttjas i stället för soja biprodukter från livsmedelsindustrin, bland annat kornprotein som är en biprodukt från etanolindustrin.

Foder till produktionsdjur inom HKScans köttkedja

HK Rapsgris®

  • Proteinkällan är finsk spannmål samt rybs, bondbönor och ärtor.

HK Spannmålsgris

  • Fodret är finsk spannmål.
  • Andelen soja (RTRS) vid utfordringen är 5–10%. Sojan ersätts delvis med biprodukter från livsmedelsindustrin.

HK Nötkreatur

  • Vid utfordringen används gräsfoder.
  • Soja används i regel inte.

Karinimen® kycklingar

  • Som foder används i regel spannmål som har odlats själv eller som kommer från närliggande gårdar.
  • Mer än hälften av det protein som kycklingarna får kommer från finsk spannmål. Andelen soja (RTRS) vid utfordringen är 14–18%.

RTRS främjar hållbar odling av sojabönor och ansvar inom sojaproduktionen

Övergången till att använda ansvarsfullt producerad soja är för HKScan en viktig del av en hållbar köttproduktion. Avskogning, ökning i växthusgasutsläppen, minskning av den biologiska mångfalden och erosion är de största miljökonsekvenserna av att odlingsarealen av sojabönor ständigt utvidgas, särskilt i Sydamerika. WWF har också lyft fram dessa frågor i sin köttguide.

Round Table on Responsible Soy (RTRS) är ett internationellt initiativ för en mer ansvarsfull sojaproduktion, där olika intressentgrupper samarbetar för att säkerställa en ansvarsfull och hållbar sojaodling och sojaproduktion.

I Finland grundades år 2015 ett sojaavtal, vars medlemmar har förbundit sig till att all soja som används skall vara ansvarsfullt producerad senast år 2020. Medlemmar i avtalet är utöver HKScan Finland Kesko, Arla Finland, Unilever Finland, Norvida och Fazer i samarbete med WWF Finland. HKScan Sweden är medlem i det svenska nätverket Svenska Sojadialogen, som motsvarar det finländska sojaavtalet.För mer information:
  • Pia Nybäck, direktör med ansvar för inköp av kött och leverantörstjänster, HKScan Abp
  • Ulf Jahnsson, direktör med ansvar för leverantörstjänster, kvalitet och företagsansvar, HKScan Abp
  • För kontakt med honom, begär samtal via kommunikationsdirektör Marja Siltala, 010 570 2290, marja.siltala(at)hkscan.com