För att fokusera på sin kärnverksamhet och ytterligare effektivisera sin juridiska struktur i Sverige avyttrar HKScan Sweden AB sina aktier, 25 procent, i Gotlands Slagteri AB och i Svensk Butikskött AB till huvudägaren i Svensk Butikskött, VD Thomas Östlund.

- Under de senaste åren har vi strävat efter att förenkla och effektivisera vår verksamhet i Sverige. Dessa avyttringar kommer ytterligare att tydliggöra och förenkla vår administration. Affären innebär att Svensk Butikskött behåller ett starkt fotfäste som lokal aktör på Gotland, vilket är viktigt både för lokala producenter och konsumenter. Vi avser att fortsätta samarbeta med Svensk Butikskött och kommer att överföra våra lokala inköpsavtal av djur på Gotland till bolaget i slutet av 2016 ", säger Göran Holm, EVP, HKScan Consumer Business i Skandinavien.

HKScan har ägt en andel i Gotlands Slagteri AB och Svensk Butikskött AB sedan 2010.

- Genom mitt förvärv av resterande aktier i Svenskt Butikskött och Gotlands Slagteri förstärker företagsgruppen sin position som progressiv och nytänkande aktör på den svenska kött- och charkmarknaden. Satsningen möjliggörs av samarbete med dagligvaruhandeln samt den regionala livsmedelsindustrin på Gotland, både för den konventionella och ekologiska marknaden. Under de senaste åren har konsumenternas generella intresse för livsmedelproduktion ökat och efterfrågan av produkter med tydligt ursprung tilltagit. Dessa trender bekräftar ytterligare vår position och stöder vår ambition att utveckla vidare lokala och ekologiska kött- och charkprodukter, säger Thomas Östlund, VD, Svenskt Butikskött.Svensk Lantbrukstjänst avyttras till Svenska Köttföretagen


HKScan har även avyttrat sina 26 procent av aktierna i Svensk Lantbrukstjänst AB. 25 procent av aktierna i Svensk Lantbrukstjänst AB har sålts till Svenska Köttföretagen och 1 procent till Konvex Aktiebolag. HKScan Sweden AB deltog i bildandet av till Svenska Köttföretagen AB i november 2014 och äger 24 procent av aktierna i branschorganisationen. Svenska Köttföretagen är ett nätverk av svenska köttföretag.Avyttringen av aktierna har ingen påverkan på HKScans resultat.

 

För ytterligare information:

Sverige: Göran Holm, EVP, HKScan Consumer Business i Skandinavien.
Vänligen kontakta Anna Simonsson, PA, e-post: anna.simonsson@hkscan.com eller
tel. +46 (0) 8 725 82 16 för återuppringning (på svenska eller engelska).

Finland: Hannu Kottonen, CEO, HKScan Abp
Vänligen kontakta Marja-Leena Dahlskog, kommunikationsdirektör, HKScan-koncernen,
e-post: marja-leena.dahlskog@hkscan.com eller tel. +358 10 570 2142 för återuppringning.

Thomas Östlund, VD Svenskt Butikskött AB, tel. +46 (0) 702-84 00 55

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar produkter till närmare 50 länder. År 2014 hade HKScan en omsättning på cirka 2,0 miljarder euro och omkring 7 700 anställda.