Detta pressmeddelande är en översättning av HKScans börsmeddelande som publicerats på engelska och finska. HKScan Finland har förvärvat en andel på 50 procent i slakteriet Paimion Teurastamo Oy i Pemar som en del av företagets strategi för lönsam tillväxt. Säljare var företaget Kaivon Liha Kaunismaa Oy i Åbo, som blir kvar som ägare med en andel på 50 procent. Genom köpet blir slakteriet ett av HKScans koncernföretag. Paimion Teurastamo är främst verksamt inom slakt av nötkreatur. Företaget verkar i Pemar, i en anläggning som togs i bruk 2012. Verksamheten är lönsam och företaget hade en omsättning på 13,8 miljoner euro 2014. I fjol omfattade slaktvolymen över 20 000 nötkreatur och den har ökat under början av 2015. Paimion Teurastamo sysselsätter cirka 40 personer. VD Mika Kaunismaa fortsätter i sin befattning på Paimion Teurastamo. Företagets djuranskaffningsorganisation påverkas inte heller av förvärvet.    HKScan har redan länge samarbetat med Paimion Teurastamo inom legoslakt. Dessutom har HKScan levererat köttråvara till Kaivon Liha. Enligt Hannu Kottonen, VD för HKScan, stöder förvärvet koncernens strategiska projekt för nötkött. Genom projektet vill företaget få fram innovationer och mer konsumentorienterade produkter av nötkött på alla hemmamarknader. Det finns ett ökat intresse för bland annat lokalproducerade naturbeteskött och ekologiska produkter hos konsumenterna och kunderna. HKScan har även ett nötslakteri i Outokumpu. Enligt Hannu Kottonen vill HKScan stärka anskaffningen av nötkött på lång sikt. I en modell med två nötslakterier förkortas transportavstånden för djuren samtidigt som flexibiliteten och snabbhet i slakthämtningarna för avtalsleverantörerna ökar. Enligt Kaivon Liha Kaunismaa Oy:s ägare Mika och Juha Kaunismaa stärker och förenklar företagstransaktionen det välfungerande samarbetet i fråga om anskaffning av köttråvara och produktutveckling. Kaivon Liha Kaunismaa Oy i Åbo är ett familjeföretag inom köttbranschen. Det specialiserar sig på hantering och partiförsäljning av nötkött. Företaget är grundat 1968 och har på 40 år vuxit från en lokal aktör till ett nationellt framstående bolag i branschen. Paimion Teurastamo är ett av koncernföretagen och tillika bolagets nötköttleverantör.
För mer information, kontakta:
  • Hannu Kottonen, VD, HKScan Abp.
  • För kontakt begär samtal via: Marja Siltala, kommunikationsdirektör, affärssegmentet Finland, marja.siltala(at)hkscan.com, tfn +358 10 570 2290.
  HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2014 hade HKScan en omsättning på cirka 2,0 miljarder euro och omkring 7 700 anställda.