Stockholms Stadsmission kommer att öppna sin första Social supermarket i  Stockholmöre årsskiftet. HKScan är en av de samarbetspartners inom livsmedelsindustrin som åtagit sig att skänka varor med kort bäst-före-datum till Social supermarket-butiken.

Den nya butiken blir den första av sitt slag i Norden och har hämtat inspiration från de redan existerande modellerna i Storbritannien, Frankrike och Österrike. I dessa länder är Social Supermarkets en väletablerad och mycket uppskattad form av socialt företagande.

Samarbete med positiva konsekvenser

– Det gläder oss att få vara med om det här initiativet. Idén är dubbelbottnad: att ge människor i svår ekonomisk situation möjlighet att köpa mat av hög kvalitet till rabatterade priser, samtidigt som det minskar onödigt matsvinn, säger Petra Blomberg, försäljningsdirektör på HKScan Sweden. Förra året uppgick det svenska matsvinnet till cirka 65 kg per person.

Dessutom kommer butiken att erbjuda praktikplatser åt personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden. På så sätt får människor i svåra livssituationer hjälp till självhjälp genom möjlighet att lära sig och få erfarenhet från dagligvaruhandeln och logistik.

Social supermarket-butiken välkomnar vem som helst att handla för normala detaljhandelspriser, samtidigt som riktade, kraftigt rabatterade (med upp till -70 %) varor kommer att erbjudas via medlemskap till konsumenter som lever på socialbidrag eller har en liknande livssituation.

Överskottsmat med verkligt socialt syfte

Alla varor som säljs i butiken doneras av aktörer inom detaljhandeln och livsmedelsindustrin. Produkterna har kort tid kvar till bäst-före-datum, är felmärkta eller är svåra att sälja i en normal mataffär av andra skäl, och skulle annars slängas. Målet är att ta emot 200 ton överskottsmat under det första verksamhetsåret.

– Social supermarket är ett utmärkt sätt att engagera ekonomiskt utsatta människor i hållbara sociala och ekonomiska processer, och samtidigt erbjuda dem kraftigt rabatterad överskottmat av hög kvalitet. Det är här som samhälls- och miljöansvar möts, eftersom minskat matsvinn bidrar positivt till miljön, säger Annelie Lundell, miljö- och kvalitetsdirektör HKScan Sweden.

Axfood AB, en av Sveriges största dagligvarukedjor, är starkt involverat i projektet och har erbjudit inte bara ekonomiskt stöd utan även hjälpt med sin expertis inom projektplanering såväl kunskap om butiksdrift. Utöver HKScan deltar flera andra livsmedelsföretag  i projektet genom finansiering och donationer.

För mer information, kontakta:
Petra Blomberg, försäljningsdirektör HKScan Sweden AB,
tfn: 076 7901064, e-post: Petra.Blomberg@hkscan.com  

Annelie Lundell, miljö- och kvalitetsdirektör HKScan Sweden AB,
tfn:070 379 5526, e-post: Annelie.Lundell@hkscan.com

Mediejour, HKScan Sweden AB, tfn: 08-725 8510

 

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar produkter till närmare 50 länder. År 2014 hade HKScan en omsättning på cirka 2,0 miljarder euro och omkring 7 700 anställda.

 

Stockholms Stadsmission är en ideell organisation som arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad för alla. Organisationen hjälper barn och ungdomar som behöver stöd av en vuxen, familjer som inte får ihop sin vardag ekonomiskt, ensamstående och unga föräldrar som behöver stöd och råd, äldre som lever i ensamhet, liksom människor som lever i hemlöshet eller missbruk. Stockholms Stadsmission kliver in där det offentliga samhällets resurser och insatser inte räcker till. Den viktigaste uppgiften är att hjälpa människor att bygga upp en tro på sin egen förmåga och återta makten över sina liv.www.stadsmissionen.se