Detta pressmeddelande är en översättning av HKScans börsmeddelande som publicerats på engelska och finska.
 

HKScan Abp:s och HKScan Finland Ab:s samarbetsförhandlingar som berör tjänstemän och högre tjänstemän i Finland avslutades den 30 september 2014. Sammanlagt berördes nästan 400 medarbetare av förhandlingarna. Det är för att förbättra lönsamheten som HKScan väljer att effektivisera sin verksamhet samt rationalisera och förenkla sin struktur. Genom förändringarna vill HKScan uppnå kostnadsbesparingar, mer effektiva processer och tydligare fokus i sin affärsverksamhet. Aktuella personalförändringar kommer att beröra sammanlagt 68 medarbetare och omfattar förändringar i befattningsbeskrivningar, ansvarsområden och arbetsvillkor, medan en del arbetsuppgifter upphör helt. Antalet anställda minskar med 51,5 årsanställda. En del av förändringarna kan ske genom naturliga avgångar såsom pensionslösningar samt deltidstjänster. Personalförändringarna genomförs i huvudsak under 2014 och målet är en årlig kostnadsbesparing med fyra miljoner euro. HKScan i Finland har idag cirka 2 800 medarbetare. HKScan Abp Hannu Kottonen
Verkställande direktör   För mer information, kontakta:
  • Samuli Eskola, direktör för konsumentaffärsverksamheten i Finland och Baltikum, HKScan-koncernen
  • Hannu Kottonen, verkställande direktör, HKScan-koncernen
  För kontakt begär samtal via:  

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. HKScans omsättning är 2,1 miljarder euro och vi har cirka 7 700 anställda, vilket gör oss till ett av Europas ledande köttföretag.