Detta pressmeddelande är en översättning av HKScans börsmeddelande som publicerats på engelska och finska.

I sin strategi satsar HKScan på lönsam tillväxt och fortsätter att förnya sin industriella struktur. HKScans styrelse har godkänt förslaget att påbörja planering av två omfattande investeringsprojekt. Dels är det en investering på 35-65 miljoner euro i en produktionsanläggning i västra Finland och dels en investering i en ny produktionsanläggning i Rakvere, i Estland, på cirka 20 miljoner euro. Investeringsprojekten möjliggör utveckling av företagets varumärkeserbjudande inom växande produktsegment, förbättrad produktkvalitet, arbetssäkerhet och arbetsmiljö samt minskad miljöpåverkan. Samtidigt förenklar HKScan sin produktionsstruktur, integrerar sin teknologi och därmed förbättrar sin effektivitet.

Kariniemens framgångssaga fortsätter

Efterfrågan på rent, färskt och välsmakande finländskt fjäderfäkött har ökat i jämn takt med 2–4 procent under de senaste årtiondena. Tillväxten förväntas fortsätta. År 2013 konsumerades det närmare 20 kg fjäderfäkött per person i Finland. HKScan säljer fjäderfäkött under varumärket Kariniemen i Finland. Kariniemen-produkter tillverkas på HKScans enhet i Eura, som är Finlands största produktionsanläggning för enbart kycklingkött.

HKScan har satsat på det växande fjäderfäsegmentet även på sina övriga marknadsområden. I fjol tog företaget i bruk en ny produktionsanläggning för fjäderfä i Tabasalu i Estland där HKScan tillverkar fjäderfäprodukter till hela Baltikum under varumärket Tallegg. Dessutom har HKScan förnyat sin produktionsanläggning i Vinderup i Danmark. HKScans varumärke för fjäderfäprodukter i Danmark är Rose.

Investering i produktionsanläggning för kycklingprodukter i västra Finland

Värdet på den omfattande investeringen i en produktionsanläggning för kycklingprodukter som planeras i västra Finland uppgår till 35–65 miljoner euro, beroende på vilket alternativ på utförande som HKScan beslutar sig för. De alternativ som utreds är antingen att förnya och bygga ut den nuvarande produktionsanläggningen i Eura eller att bygga en helt ny produktionsanläggning på ett nytt område i västra Finland.

Genom investeringen planerar HKScan att förnya slakt och styckning av kyckling samt tillverkningen av kycklingprodukter. Med anläggningens moderna teknik kan företaget ta fram nya produkter utifrån konsumenternas önskemål, avsevärt höja produktiviteten och förbättra material- och energieffektiviteten.

Om projektet blir verklighet säkras en stor del av arbetstillfällena inom HKScans industri i västra Finland. Investeringen främjar också kontinuitet och tillväxtmöjlighet i kycklingproduktionen. Utöver detta finns även en positiv indirekt sysselsättningseffekt då det finns många aktörer i HKScans kycklingproduktionskedja, till exempel äggproducenter, kläckerier och transportföretagare, unghöns- och kycklinguppfödare samt foder- och gödselindustrin. 

Planeringen av projektet väntas bli klar sommaren 2015. Under planeringen kartlägger HKScan olika investeringsalternativ, utreder vilka tillstånd som krävs och bedömer projektets miljöpåverkan. För att investeringen ska bli av krävs hållbara infrastrukturlösningar i området, bland annat för vattenförsörjning och avloppsvatten. Innan investeringsbeslutet fattas utreds också eventuella personaleffekter och behoven av investeringar inom primärproduktionen.

Ny produktionsanläggning i Rakvere i Estland

Värdet på den planerade investeringen i Rakvere i Estland uppgår till närmare 20 miljoner euro. Planen är att bygga en helt ny produktionsanläggning på cirka 10 000 m2 i anslutning till HKScans nuvarande produktionsanläggning i Rakvere där HKScan ska tillverka bland annat produkter som kräver ny teknik och som har högt förädlingsgrad för växande produktsegment. Den planerade investeringen stödjer uppbyggnaden av produktsortimentet under nya koncernvarumärket Flodins. Planeringen av investeringen väntas pågå fram till våren 2015. HKScans enhet i Rakvere omfattar för närvarande slakt och styckning av gris och boskap samt produktion av köttprodukter. På enheten finns också ett logistikcentrum för HKScans funktioner i Estland.

HKScan Abp

Hannu Kottonen
verkställande direktör

För mer information, kontakta:
Hannu Kottonen, verkställande direktör, HKScan-koncernen.
Aki Laiho, COO, HKScan-koncernen
Samuli Eskola, EVP för konsumentaffärsverksamheten i Finland och Baltikum, HKScan-koncernen
För kontakt, begär samtal via: kommunikationsdirektör Marja Siltala, marja.siltala(at)hkscan.com , tfn +358 10 570 2290.

 

 

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. HKScans omsättning är cirka 2,1 miljarder euro och vi har cirka 7 700 anställda, vilket gör oss till ett av Europas ledande köttföretag.

 

 

 

DISTRIBUTION:

NASDAQ OMX Helsingfors

Centrala massmedia

www.hkscan.com