HKScan-koncernen, ett ledande köttföretag i Norden, tecknade i dag ett samarbetsavtal med Atos, ett internationellt IT-företag, om host-tjänster och konsolidering. Avtalet gäller i tre år.

De senaste två åren har hörnstenarna i HKScans strategi handlat om att skapa en enhetlig koncern samt förbättra koncernens operativa effektivitet. HKScan fortsätter nu att implementera strategin och tar nästa steg framåt genom att konsolidera IT-infrastrukturen i samarbete med Atos. Dessutom omfattar samarbetsavtalet utvecklingen av digitala samarbetsytor, nätverk och lagringstjänster samt molntjänst för IT-infrastrukturen.

"En stabil IT-infrastruktur och tillgång till omfattande och transparent affärsinformation är idag viktigt för alla stora företag. Genom att konsolidera vår tidigare splittrade struktur, kan vi ta ett stort steg framåt mot ett enhetligt och kundorienterat HKScan, samtidigt som vi förbättrar kostnadseffektiviteten ytterligare" säger Aki Laiho, COO på HKScan-koncernen. "Samarbetet med Atos ger oss också en bra plattform för vidare arbete med att förbättra HKScans operativa effektivitet i våra komplicerade värdekedjor."

 

Ytterligare information:
Aki Laiho, COO, HKScan-koncernen, +358 40 652 5827

 

HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi säljer, marknadsför och producerar ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. HKScans nettoomsättning uppgår till 2,1 miljarder euro och koncernen har cirka 7 700 anställda, vilket gör HKScan till ett av Europas ledande köttföretag.