Detta pressmeddelande är en översättning av HKScans börsmeddelande som publicerats på engelska och finska.

HKScan inleder samarbetsförhandlingar rörande omorganisation av koncernens funktioner i Finland, vilket förväntas ha inverkan på personalen. Målet med den planerade omorganisationen är att förbättra resultatet med cirka fyra miljoner euro på årsnivå. Avsikten är att genomföra åtgärderna under år 2014.

Konkurrensen är hård inom köttsektorn i Finland, vilket i kombination med utmaningarna inom exportförsäljningen har försvagat resultatet för HKScan-koncernen. HKScans rörelseresultat i Finland var negativt under början av året.

För att förbättra lönsamheten i Finland planerar HKScan att ytterligare harmonisera funktionerna och komprimera koncernstrukturen. Med de planerade strukturförändringarna vill HKScan uppnå bland annat kostnadsbesparingar, effektivare processer och tydligare fokusering i affärsverksamheten.

Det förslag till samarbetsförhandlingar som ges i dag och de planerade omorganiseringarna omfattar till största delen tjänstemän samt högre tjänstemän i HKScan-koncernen i Finland. Samarbetsförhandlingarna omfattar sammanlagt cirka 400 medarbetare. Högst 75 tjänstemän eller högre tjänstemän förväntas bli berörda av de eventuella personalförändringarna. Samarbetsförhandlingarna inleds den 11 augusti 2014 och enligt den preliminära bedömningen pågår förhandlingarna i 6–8 veckor. Eventuella personaleffekter kommer att preciseras under förhandlingarna. HKScan har idag cirka 2 800 medarbetare i Finland.

För mer information, kontakta:

Samuli Eskola, direktör för konsumentaffärsverksamheten i Finland och Baltikum, HKScan-koncernen
Hannu Kottonen, verkställande direktör, HKScan-koncernen

För kontakt begär samtal via:
Marja Siltala, kommunikationsdirektör, affärssegmentet Finland, fornamn.efternamn@hkscan.com, tfn +358 10 570 2290
Marja-Leena Dahlskog, koncernens kommunikationsdirektör, fornamn.efternamn@hkscan.com, tfn +358 10 570 2142

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar produkter till närmare 50 länder. HKScan har en omsättning på cirka 2,1 miljarder euro och omkring 7 700 anställda. Bolaget är ett av de ledande köttföretagen i Europa.