Denna översättning baserar sig på HKScans börsmeddelande som publicerats på engelska och finska

HKScan-koncernen, Nordens ledande köttproducent, kommer att förbättra sin operativa effektivitet i Sverige genom ytterligare effektivisering och utveckling av företagets produktionsstruktur. De planerade åtgärderna bidrar till en hållbar svensk produktionsbas, vilket stöder koncernens strategi för förstärkt lönsam tillväxt.

Omstruktureringen i Sverige kommer att innebära en centralisering och förstärkning av koncernens svenska produktionsbas och teknologiska struktur. Planens mål är en årlig resultatförbättring på minst sju miljoner euro. Omstruktureringen, som beräknas vara slutförd i början av 2015, innebär en investering på cirka 0,6 miljoner euro och hela processen innebär engångskostnader på omkring 10,3 miljoner euro. Av engångskostnaderna är 6,5 miljoner euro nedskrivningar. Planen omfattar avveckling av slakt och styckning av gris på anläggningen i Skara. Produktion av köttbullar, hamburgare och annan färdigmat kommer fortsätta i Skara. I framtiden kommer all grisslakt att hanteras av HKScans anläggning i Kristianstad samt av intresseföretaget Siljans Chark i Ickholmen i Dalarna. Dessutom kommer HKScans verksamhet att få stöd av legoslaktavtal med Skövde Slakteri. Styckning av nötkött i Skara kommer att flyttas till Linköping. Som del av omstruktureringen kommer HKScan även att flytta produktionen av skinnfri korv från Örebro till Linköping och därmed avvecklas verksamheten i Örebro. Efter omstruktureringen kommer HKScans produktion att centraliseras till fyra orter; Kristianstad, Linköping, Halmstad och Skara. - Efter ett strategiskt arbete där vi grundligt analyserat samtliga relevanta alternativ kan vi konstatera att de planerade förändringarna säkerställer ett betydligt bättre kapacitetsutnyttjande, en konkurrenskraftig kostnadsbas samt möjligheter att växa med lönsamhet. Vi på HKScan är mycket angelägna om att utveckla den svenska köttindustrins hela värdekedja, säger Göran Holm, EVP, Consumer Business Scandinavia. - Hur viktiga de planerade förändringarna än är för oss som företag, fortsätter Göran Holm, är det ändå lika svårt när det oundvikligen påverkar ett antal lojala medarbetare och djurproducenter. Vi beklagar givetvis detta och kommer att göra vårt bästa för att stödja alla dem som påverkas under processens gång. Fackliga förhandlingar har genomförts och omstruktureringsplanen kommer att medföra en total minskning med cirka 140 tjänster. Berörda anläggningar är Örebro och Skara. Ett 50-tal tjänster tillkommer i Linköping och Kristianstad. I linje med koncernens personalpolicy kommer så många berörda som möjligt att erbjudas möjligheter till anställning på andra HKScan-enheter. Dessutom diskuteras nya anställningsmöjligheter hos samarbetspartnern Skövde Slakteri. I dag sysselsätter HKScan cirka 2 460 personer i Sverige.
Programmet för ökad konkurrenskraft fortsätter i Sverige
Koncernen investerar proaktivt i sin konkurrenskraft för att säkra framtida tillgänglighet på ansvarsfullt producerad svensk köttråvara av högsta kvalitet. I fjol utsåg HKScan ett särskilt samarbetsteam för producenter inriktade på gris-, nöt- och lammproduktion, med syfte att ytterligare utveckla och revitalisera den svenska primärproduktionen. Samarbetsmodellen har använts med framgång i Finland och ambitionen är nu att utbyta de bästa produktionsmetoderna länderna emellan. Koncernen arbetar även med att utveckla och förnya kontraktsmodeller, leverantörsstyrning, köttinköp och producenttjänster. Dessutom satsar HKScan på en fortsätt investering i sina svenska konsumentvarumärken och produkter med målet att öka mervärdet i hela värdekedjan för kött. Några exempel är lanseringen av konceptet Svensk Rapsgris ® 2012 och förvärvet av ensamrätten till NG Hampshire-genetiken med målet att förstärka det svenska grisköttet Scan Piggham. Köttråvaran i samtliga Scans produkter har till 100 procent svenskt ursprung. Pärsons är det ledande varumärket i segmentet smörgåsmat. Även kyckling som produceras av HKScan, säljs i Sverige under varumärket Pärsons. Scan ett av Sveriges mest välkända varumärken och har en tydlig marknadsledande position inom kött och chark.

HKScan-koncernen

Hannu Kottonen
Verkställande direktör

Mer information:
För kontakt med HKScans verkställande direktör Hannu Kottonen, kontakta vänligen först Marja-Leena Dahlskog, Senior Vice President, Communications, tel. +358 505020060. Det går också att vända sig med frågor till Göran Holm, Executive Vice President för HKScans konsumentverksamhet i Skandinavien, tel.+46 706570034.

HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi producerar, säljer och marknadsför ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2013 hade HKScan en omsättning på 2,5 miljarder euro och omkring 11 000 anställda, vilket gör oss till ett av Europas ledande köttföretag.


DISTRIBUTION:
Media
www.hkscan.com