Detta pressmeddelande är en översättning av HKScans börsmeddelande som publicerats på engelska och finska.

 

HKScan, ett ledande nordiskt köttföretag, har undertecknat ett avtal om att sälja samtliga sina aktier (50 %) i Saturn Nordic Holding AB till Danish Crown A/S, den andra ägaren av bolaget. Saturn Nordic Holding AB innehar 100 % av aktierna i Sokołów S. A. Som ett resultat av avtalet kommer HKScan inte längre inneha ett indirekt innehav i Sokołów, vilket har varit HKScans samföretag i Polen. HKScan kommer att hålla sitt helägda dotterbolag HKScan Poland Sp.z o.o. i Swinoujsie i Polen.

 

Enligt avtalet säljer HKScan sina aktier till ett pris av 180 miljoner euro. HKScan kommer att erhålla en kontantbetalning. Vidare kommer HKScan att erhålla en dividend som motsvarar 35 miljoner polska złotyn för året 2013 och kommer att redogöra en beräknad vinst på 67 miljoner euro för försäljningen. Försäljningen kommer uppskattningsvis att sänka koncernens nettoskuldsättningsgrad med cirka 50 procentenheter. Fullföljandet av försäljningen är villkorat av att tillstånd av konkurrensmyndigheter erhålls.

 

År 2004 bildade HKScan ett samföretag med Danish Crown A/S och tillsammans tog de över verksamheten av Sokołów. Sokołóws polska affärsverksamhet har varit lönsam och växande, något som varit fördelaktigt för bägge parter under samarbetet. År 2013 var HKScans 50% andel av Sokołóws omsättning 375 miljoner euro. Den positiva finansiella prestationen och starka tillväxten av Sokołów har haft en positiv inverkan på verksamhetens värde.

 

"Transaktionen är positiv för alla parter. Försäljningen möjliggör för koncernen att ytterligare förstärka fokus på våra andra hemmamarknader,”säger Hannu Kottonen, verkställande direktör för HKScan.

 

"Vi fortsätter bygga HKScan som en stark nordisk koncern som fokuserar på köttprodukter, som säljs under starka varumärken. Transaktionen som resulterar i en stark balansräkning och lägre finansiella nettokostnader kommer att förbättra våra förutsättningar att påskynda det strategiska arbetet att investera i ett starkt produktbrandat utbud samt på därtill relaterade produktionsfaciliteter och -teknologier ", Kottonen tillägger.

 

 

HKScan Abp

Hannu Kottonen
Verkställande direktör

Mer information:
För kontakt med HKScans verkställande direktör Hannu Kottonen, kontakta vänligen först Marja-Leena Dahlskog, HKScans kommunikationsdirektör, förnamn.efternamn@hkscan.com tel. +358 50 50 200 60.

 


 

HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi producerar, säljer och marknadsför ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2013 hade HKScan en omsättning på 2,5 miljarder euro och omkring 11 000 anställda, vilket gör oss till ett av Europas ledande köttföretag.