HKScan-koncernen förnyar sin identitet. Förändringen är ett led i en stor strategisk omvandling som pågått sedan 2012. Som ett resultat, har koncernens visuella identitet uppdaterats och namnen på alla juridiska enheter på HKScans hemmamarknader har harmoniserats, i enlighet med företagets börsinformation den 2 juli 2013.

  Koncernens nya visuella identitet, inklusive logo, kommer användas på alla hemmamarknader rörande företagsrelaterad kommunikation. Förändringen kommer inte påverka produktvarumärkena , produktrelaterad marknadskommunikation, koncernstrukturen eller status på juridiska enheter.   HKScan håller på att implementera en ny strategi och verksamhetsmodell för att öka effektivitet och lönsamhet samt bygga en stark, hållbar grund inför framtiden. HKScans mission, värdeord och varumärkeslöfte har anpassats för att passa den framtida varumärkesutvecklingen.   “Av historiska skäl är HKScan summan av många lokala varumärken, företag, kulturer och identiteter. Detta är en källa till rikedom, men ger också en fragmentering av vår koncernstruktur och identitet. Vi bygger nu en enad HKScan-koncern för att ta tillvara de synergier som uppstår när man jobbar mer nära tillsammans, säger Hannu Kottonen, CEO, HKScan Group. “En sammanhängande internationell koncernidentitet kommer öka vår kännedom och differentiering, men även ge effektivitet och besparingar.”   Den nya logotypen är inspirerad från hantverkskunskapen hos HKScans experter inom styckning. Designarbetet startade på styckningsbordet. Logotypen illustrerar en av HKScans kärnstyrkor; ett genuint arv av köttkunskap. Den speglar också HKScans identitet som ett starkt och innovativt nordiskt hus av varumärken.   “Att vara ett hus av varumärken som verkar i flera länder, gör att HKScan behöver en stabil konceridentitet för att gemensamt kunna representera vår största tillgång; våra produktvarumärken. HKScans identitet speglar koncernens hållbara sätt att arbeta, expertkunskapen hos våra medarbetare och stoltheten över våra nordiska rötter. HKScans erbjudande kommer med ett löfte om delikat mat, renhet, kvalitet och spårbarhet”, säger Marja-Leena Dahlskog, SVP, Communications.

 

För mer information, var snäll kontakta:

  • Hannu Kottonen, CEO, HKScan Corporation.
  • Marja-Leena Dahlskog, SVP Communications, HKScan Corporation.
Telefonmeddelanden till dem kan lämnas via Marjukka Hujanen, förnamn.efternamn@hkscan.com, tfn +358 10 570 6218.  

HKScan är ledande nordisk köttexpert. Vi producerar, marknadsför och säljer kött, chark och färdigmat som är hållbart producerat, av hög kvalitet från gris, nöt, kyckling och lamm, under starka välkända varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. Vi exporterar till över 50 länder. 2013 hade HKScan en omsättning på 2,5 miljarder EUR och ca 11 000 anställda, vilket gör oss till ett av Europas ledande köttföretag.