Som en del av utvecklingsprogrammet och strategiuppdateringen i Sverige säljer HKScan sitt 49 procentiga aktieinnehav i Nyhlens & Hugosons Chark AB till Alviksgården Lantbruks AB.

Avtalet undertecknades den 2 januari 2014. Efter transaktionen äger Alviksgården Lantbruks AB samtliga aktier i Nyhléns & Hugosons Chark AB. Försäljningssumman uppgick till 2,2 miljoner euro och betalades kontant. Transaktionen ledde till en nedskrivning av tillgångar på 2,1 miljoner euro, som rapporteras som kostnad av engångskaraktär i det fjärde kvartalet av 2013.  

Nyhléns & Hugosons Chark AB bedriver kött- och charkproduktion. Företagets omsättning är cirka 500 miljoner SEK (55 miljoner euro) och det har totalt 230 medarbetare och produktionsanläggningar i Luleå, Alvik, Skellefteå och Ullånger.

HKScan strävar efter att förenkla verksamheten i Sverige, att vidareutveckla varumärkena och produktutbudet och att höja produkternas förädlingsgrad. Varumärket Scan är marknadsledare inom branschen och ett av de mest kända konsumentvarumärkena i Sverige.  Varumärket Pärsons är branschens ledande varumärke inom bl.a. smörgåsmat.

 

HKScan Abp

Hannu Kottonen
verkställande direktör


Ytterligare information:
Göran Holm, EVP HKScans konsumentaffärsverksamhet i Skandinavien, tfn: + 46 706 570 034
Thomas Perkiö, VP Business Development, HKScan Sweden, tfn: +46 8 725 8597

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Koncernens hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunderna finns inom detaljhandeln, Food Service-, industri- och exportsektorerna. År 2012 var koncernens omsättning 2,5 miljarder euro och antalet anställda cirka 11 000.


- Detta pressmeddelande är en översättning av börsmeddelandet som har publicerats på finska och engelska. -


DISTRIBUTION:
Centrala massmedier
www.hkscan.com