Ju bättre vi planerar och ju färre kilometer vi kör desto bättre för miljön!

Det här är Mikael Toverland. Han roddar all planering av transporter inom HKScan i Sverige - och det är ett par stycken! Enligt Mikael är det bästa med jobbet som transportchef att det händer saker hela tiden! Att hitta smarta lösningar tillsammans med teamet och se hur vi kan driva utvecklingen framåt. Att jobba med transporter är också ett av få områden i dagens samhälle där en minskad kostnad också innebär ett minskat klimatavtryck. Ju bättre vi planerar och ju färre kilometer vi kör desto bättre för miljön.

Mikael Toverland_block.jpg

Berätta Mikael, hur många är det som jobbar med transporter och har alla samma arbetsuppgifter?
Förutom mig som är ansvarig för avdelningen så har vi fem planerare som ansvarar för en grupp av åkerier. Förutom själva planeringen jobbar vi även med bemanningen av slaktanmälan, det vill säga planeringen för hur många leverantörer som anmäler djur från sina gårdar som kommer in till våra anläggningar varje vecka.

Hur kan en arbetsvecka se ut? 
I början av varje vecka gör vi en grundplanering för nästkommande vecka, sen brukar den planeringen få justeras när slaktanmälan har stängt. Då ser vi mer exakt hur många transporter som beräknas komma in. Därefter börjar planeringen av vilka volymer vi ska hinna med på en vecka, samt i vilken ordning allt ska ske. Det här styrs bland annat av hur stora volymer vi har sålt och vilka olika koncept vi har inom våra produktkategorier. Det är först efter vi har fått denna plan som vi kan göra ett detaljerat körschema med våra kontrakterade åkerier. Nu brukar vi befinna oss i slutet av veckan och då ska även alla leverantörer få information när djuren hämtas. Uppskattningsvis ringer vi totalt runt 650 utgående samtal per vecka. Det är minst sagt många olika pusselbitar som måste passa och läggas i rätt ordning för att det här ska fungera. 

Du berättade att ni som jobbar med transporterna har en god möjlighet att påverka HKScans miljöarbete, på vilket sätt då?
Framför allt genom noggrann planering! Numera kör vi cirka 350-400 mil mindre per vecka. Alla samtal med åkerier och leverantörer gör också stor skillnad genom att vi får en mer korrekt anmälan och därmed kan göra en mer korrekt planering.

Vad fokuserar ni på framåt?
Det viktigaste fokusområdet framåt är att höja fyllnadsgraden på ekipagen och vidareutveckla optimeringen så att vi får effekter i ytterligare färre antal körda km, men också viderutveckla våra digitala system.

Slutligen, vad är det bästa med ditt jobb som transportchef?
Att det händer saker hela tiden! Att hitta smarta lösningar tillsammans med teamet och se hur vi kan driva utvecklingen framåt. Att jobba med transporter är också ett av få områden i dagens samhälle där en minskad kostnad också innebär ett minskat klimatavtryck. Ju bättre vi planerar och ju färre kilometer vi kör desto bättre för miljön!