Vi leder och inspirerar vår lantbrukarkår att jobba åt rätt håll

Det här är vår kollega Josefin Back! Hon jobbar som inköpare i Mälardalen. Hennes arbete handlar främst om att köpa in slaktdjur till HKScan, men även om prisförhandlingar och slaktplanering. Arbetet sker till stor del genom gårdsbesök. Josefin hjälper även till att förmedla livdjur, hitta rätt avelstjur eller är ett bollplank för våra leverantörer när det kommer till frågor om djurproduktion.

Berätta om din roll och vad du jobbar med på HKScan
Jag jobbar inom Agri, eller Djurinköp som vi numera kallar den här delen av organisationen, som inköpare i Mälardalen. Mitt arbete handlar främst om att köpa in slaktdjur till HKScan. Det innebär mycket prisförhandlingar och slaktplanering, men vi är också våra leverantörers närmaste kontakt med HKScan och hanterar många små praktiska frågor som dyker upp i vardagen kopplat till slaktleveranserna. En väldigt viktig del av arbetet är att bygga goda relationer med våra leverantörer, så att vi får långsiktiga och stabila samarbeten där både vi och våra primärproducenter blir vinnare.

Hur kan en arbetsdag se ut – vad händer, vilka träffar du, jobbar du med några spännande projekt?
Mina dagar varierar mycket både utifrån arbetsuppgifter och säsonger, vi följer lantbrukets naturliga årsklocka. Det är mycket prisförhandlingar och diskussioner om marknaden, men vi hjälper också till att förmedla livdjur, hitta rätt avelstjur eller att vara ett bollplank för våra leverantörer när det kommer till deras djurproduktion. Arbetet sker till stor del genom gårdsbesök. Förutom att vara en service för våra leverantörer så betyder vår livdjursförmedling att vi säkrar tillgången på slaktdjur framöver, då köpare t. ex. har återleveranskrav på inköpta kalvar.

Vilka ev. utmaningar (och kanske även möjligheter) ser du i din roll?
Den ständiga utmaningen är att få så bra prognoser som möjligt kring mängden inkommande djur. Vi har så många olika leverantörer och alla behöver bidra med sin planering kring slakt för att vi ska kunna planera resten av kedjan. Får vi till en bra balans så hämtas alla djur i rätt tid och ett bra flöde gynnar även leverantörerna. Därtill kan vi erbjuda våra leverantörer mycket annan service som livdjursförmedling, krediter på inköpta djur, rådgivning etc. Lyckas vi med det så finns det flera skäl för primärproducenterna att välja just HKScan som sin affärspartner.

Vad motiverar dig att gå till jobbet? Vad får dig att trivas?
​​​​​​​Kontakten med leverantörerna och samarbetet med härliga och kompetenta kollegor. Tillsammans gör vi detta riktigt bra. Jag gillar verkligen att jag i min yrkesroll ofta kan hjälpa lantbrukarna att hitta lösningar som gör deras arbete lättare, bättre och mer lönsamt i slutändan. Rätt avräkningspris i kombination med övrig service och en god relation gör att samarbetet ofta löper på år efter år.

Hur kommer det sig att du valde HKScan som arbetsgivare?
I ärlighetens namn var det lite av ett bananskal. Lagom till att jag skulle ta min examen som Agronom deltog jag på en näringslivsdag på SLU, och fick där veta att min tjänst skulle bli ledig. Jag tyckte jobbet och företaget lät spännande så jag skickade in mitt CV. Kort därefter började jag som inköpare på HKScan och där och då vågade jag nog inte hoppas på att det skulle bli så här bra. 12 år senare är jag fortfarande kvar och trivs toppenbra! Jag skulle utan tvekan rekommendera HKScan som arbetsgivare. Vi är ett livsmedelsföretag som tar stort ansvar för hela värdekedjan och våra medarbetare – och det känns riktigt bra!

Inspire, Lead, Care och Deliver är våra värderingar. Hur tycker du att HKScan lever upp till dem?
Jag upplever att vi leder marknaden på ett ansvarsfullt sätt, och är duktiga på produktutveckling. Det är något jag ofta får höra från lantbrukare oavsett vilket slakteri de levererar till, att de tycker vi gör bra produkter. Vi håller vad vi lovar och värnar om våra affärsrelationer. Inte minst genom våra uppskattade projekt Unga Köttbönder och Gårdsinitiativet så leder och inspirerar vi vår lantbrukarkår att jobba åt rätt håll för att deras verksamhet skall vara hållbar både för klimatet och ekonomin över tid.  

Vilken av Scans eller Pärsons alla produkter är din favorit?
​​​​​​​Förutom ädla detaljer av nöt så tycker jag att högrevsburgarna och våra bästa köttbullar är riktigt bra.