HKScan-koncernen har förbundit sig att öka användningen av ansvarfullt producerad soja för att säkra en ansvarsfull produktion i hela värdekedjan för kött. Åtagandet betyder att till slutet av 2018 ska all soja som används i HKScans värdekedja uppfylla de strikta kraven i antingen RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller Pro Terra.

”Soja är en viktig proteinkälla i djurfoder på alla våra hemmamarknader. Vi ser vårt åtagande att använda ansvarsfullt producerad soja som en viktig del av en hållbar köttproduktion. Åtagandet hjälper oss att säkerställa att hela vår värdekedja från djurfoder till konsumenternas tallrikar är socialt och miljömässigt hållbar”, säger hållbarhetschef Vera Söderberg från HKScan.


HKScan Sweden fick höga poäng i WWF Soy Scorecard – utvecklingsarbetet fortsätter i alla länder

WWF har utvärderat användningen av ansvarsfullt producerad soja i djurfoder hos 133 europeiska företag som producerar kött-, ägg- och mjölkprodukter. Resultaten har publicerats i form av WWF Soy Scorecard. HKScan Sweden som i utvärderingen beskrevs som föregångare, ”leading the way”, uppnådde ett utmärkt resultat: 22 poäng av 24 möjliga. HKScan-koncernen fick 14 poäng och sägs vara på rätt väg, ”well on the path”, för att uppnå WWFs mål för ansvarsfull soja.


HKScan arbetar aktivt på alla sina hemmamarknader för att uppfylla sitt åtagande. I varje land tar man fram årsplaner som hjälper till att säkerställa bästa möjliga resultat, delvis baserat på samarbete med nationella foderproducenter.


”Redan nu kan vi säkerställa att ansvarsfullt producerad soja används i vår värdekedja för kött även om dess andel varierar från land till land”, säger Söderberg.


I Sverige där HKScan även är medlem i den Svenska Sojadialogen uppnådde man målet 2015: all soja som används i värdekedjan av HKScans produkter är antingen RTRS eller ProTerra certifierade.


”I Danmark var andelen certifierad soja i djurfoder 18 procent av produktionsvolymen förra året. Även i Finland har vi gjort framsteg och blev nyligen medlem i den finska överenskommelsen om användning av ansvarsfullt producerad soja”, säger Söderberg.


Bidrar till utvecklingen av ansvarsfullt producerad soja

Användningen av ansvarsfullt producerad soja svarar också på intressenternas förväntningar om hög etisk ansvarsfullhet i hela värdekedjan för kött.
Sojabönan är en av de mest odlade växterna i världen. Soja används som ingrediens i många livsmedel och i djurfoder i köttproduktionen.


Odling av konventionell soja kan medföra stora miljökonsekvenser, särskilt i Sydamerika. Det inkluderar avskogning, ökning av växthusgasutsläpp, minskning av biologiska mångfald och jorderosion. Enligt rapporter har odlingen av sojabönor även medfört sociala problem bland annat när det gäller markägande och arbetarlöner under miniminivå.


HKScan är en av Norra-Europas ledande köttproducenter, och dess medlemskap i Round Table on Responsible Soy (RTRS) påverkar märkbart hur användningen av ansvarsfullt producerad soja utvecklar sig i Europa.

För mer information:

Vera Söderberg, hållbarhetschef, miljö
förnamn.efternamn@hkscan.com, tel. +46 8 725 8347

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2015 var HKScans omsättning 1,9 miljarder euro och koncernen har cirka 7 400 anställda. www.hkscan.com