HKScan Finland Oy och SRV Rakennus Oy har tecknat ett entreprenadavtal om byggande av HKScans nya produktionsanläggning i Raumo. Byggnadskontraktet omfattar lokaler på cirka 23 000 m2: produktions- och kontorslokaler, tekniska utrymmen samt bland annat en förbehandlingsanläggning för avloppsvatten.

Bygget av produktionsanläggningen startar i början av 2016 och ska slutföras under slutet av 2017. Den nya anläggningen ersätter HKScans nuvarande produktionsanläggning i Eura.

 

Innovativa kycklingprodukter av varumärket Kariniemen

HKScans nya produktionsanläggning kommer att fokusera på det alltjämt växande fjäderfäsegmentet och på tillverkning av kycklingprodukter. Utöver att investeringen höjer kapaciteten förkortar den också genomloppstiderna i produktionen, vilket ger ännu bättre produktkvalitet.

Produktionsanläggningen kommer att förses med teknologi som ger koncernen möjlighet att ta fram Kariniemis-produktnyheter för respektive hemma- och exportmarknader. Vid alla upphandlingar utnyttjas lösningar enligt HKScans hållbarhetsprogram när det gäller material-, energi- och miljöeffektivitet. För personalen innebär den nya produktionsanläggningen att arbetsmiljön och arbetssäkerheten förbättras avsevärt tack vare moderna processer som uppfyller dagens krav. Det totala värdet på investeringen är cirka 80 miljoner euro.

HKScan publicerade börsmeddelanden om investeringen 13/10 2014, 5/8 2015 och 1/10 2015.


HKScan och SRV har beröringspunkter i historien


SRV:s första projekt var bygget av en produktionsanläggning för estniska Rakvere Lihakombinaat vid decennieskiftet 1980–1990. Produktionsanläggningen planerades av Tuottajain Lihakeskuskunta och uppfördes samtidigt som HKScans produktionsanläggning i Vanda. Anläggningarna hade delvis motsvarande tekniska lösningar. Rakvere Lihakombinaat har ingått i HKScan-koncernen sedan 1998 och företagets namn är numera en del av AS HKScan Estonia.

Ytterligare information:
Aki Laiho, teknologi- och produktionsdirektör, HKScan Abp.
För kontakt, begär samtal via koncernens kommunikationsdirektör Marja-Leena Dahlskog, tfn +358 10 570 2142.


HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2014 hade HKScan en omsättning på cirka 2,0 miljarder euro och omkring 7 700 anställda.


SRV Yhtiöt är Finlands ledande projektledningsentreprenör, som utvecklar och bygger affärs- och kontorslokaler, bostäder samt infrastruktur- och logistikobjekt. Bolaget har verksamhet i Finland, Ryssland och Estland. År 2014 omsatte SRV-koncernen 684,4 miljoner euro. SRV sysselsätter cirka 1 000 personer.