I enlighet med sin strategi för en gynnsam tillväxt gör HKScan en investering i sin export genom att etablera ett säljkontor i Hong Kong under innevarande år. Lokal närvaro på den asiatiska marknaden kommer att vara av största vikt då det gäller att höja värdet av gruppens export, konstaterar HKScans VD Hannu Kottonen. HKScan planerar dessutom att öppna ett lokalt försäljningskontor i Kina så fort de tillstånd som erfordras har utfärdats av de finska myndigheterna och exporten från Finland till Kina kommer igång. HKScan har redan genomfört omfattande förberedelser för de nya säljkontoren i Asien.

HKScan planerar att kontoret i Hong Kong även kommer att ansvara för marknadsföring och kundservice på marknaderna i Fjärran Östern. Försäljningskontoret i Kina planeras att uteslutande ägna sig åt den kinesiska marknaden. Det är av vital betydelse för HKScan att vaksamt följa och systematiskt säkerställa att myndighetstillstånd fortsatt beviljas för export av olika slags köttprodukter och förädlade produkter från samtliga länder som är engagerade i gruppens produktion.

Nordisk renhet, säkerhet, hälsa och ansvar

Kunder och konsumenter i Asien uppskattar nordiskt kött för varornas renhet samt för den säkerhet och ansvarsfullhet som kännetecknar produktionen, påpekar Jukka Nikkinen, vice verkställande director för HKScans Away from Home affärsverksamhet. Andra fördelar som kännetecknar nordiska köttprodukter är produktionskedjans öppenhet, råvarans spårbarhet från jord till bord och djur som är fria från sjukdomar. I Finland gäller exempelvis nolltolerans i fråga om salmonella, en sällsynt hållning på europeisk och global nivå.


Mer information:

Hannu Kottonen, VD, HKScan Corporation


Sänd gärna en begäran om återuppringning till Marja-Leena Dahlskog, SVP Communications, tfn +35810 570 2142

HKScan är Nordens ledande köttexpert. Vi säljer, marknadsför och producerar högkvalitativa och ansvarsfullt producerade produkter av gris, nöt, kyckling och lamm liksom charkvaror och färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns inom detaljhandeln samt food service-, industri- och exportsektorerna. Våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar produkter till närmare 50 länder. År 2014 hade HKScan en omsättning på cirka 2,0 miljarder euro och omkring 7 700 anställda.