Den 5 november, 2014, gick HKScan Sweden AB med i Svenska Köttföretagen AB, en ny branschorganisation bildad av ett nätverk av svenska slakteriföretag. HKScan är en av grundarna och en nyckelmedlem i det nybildade verksamheten.

HKScan Sverige går in i organisationen med en andel på 24 procent. De övriga intressenterna är KLS Ugglarps, Skövde Slakteri, Dalsjöfors Kött, Dahlbergs, Ginsten och Nyhléns Hugosons.

Ett av HKScans strategiska mål är att harmonisera sin koncernstruktur och verksamhet. HKScan kommer därför nu ytterligare stärka sitt fokus på kärnverksamheterna, genom att Svenska Köttföretagen AB övertar äganderätten av HKScan Swedens aktier i Svenska Djurhälsovården AB (50%), Svenskt Kött i Sverige AB (16%) och Quality Genetics Sweden HB (92,6%). Dessutom kommer HKScans ägande av Taurus Köttrådgivning AB (39,3%) och Svenska PIG AB (22%) att flytta till ett nytt dotterbolag till Svenska Köttföretagen AB som specialiserar sig på rådgivning. Dotterbolaget ska namnges i ett senare skede.

Svenska Köttföretagen går samman för att främja konkurrensneutrala kött- och branschrelaterade frågor och för att aktivt stärka positionen för den svenska köttindustrin och animalieproduktionen. Organisationen syftar också till att arbeta för att skapa en stark plattform för framtida tillväxt av den svenska köttindustrin och att aktivt delta i lagstiftning och reglerande processer samt att öppet delta i konsument- och andra intressentdialoger.

Förutom att vara en samstämmig röst för den svenska köttindustrin, kommer Svenska Köttföretagen att erbjuda specialiserad grisgenetik samt rådgivningstjänster för mer lönsam animalieproduktion i kombination med ökad djurhälsa. Ett av de primära målen är att förbättra produktiviteten i svensk djurproduktion, som sedan tidigare är känd som världsledande inom områdena hållbarhet och djurskydd.  

Ytterligare information:

Göran Holm, EVP, HKScans Consumer Business i Skandinavien.
Vänligen boka tid för intervju hos Anna Simonsson, VD-assistent, telefon: +46 (0)8-725 82 16.

HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi säljer, marknadsför och producerar ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark och Baltikum. Vi exporterar till närmare 50 länder. HKScans nettoomsättning uppgår till 2,1 miljarder euro och koncernen har cirka 7 700 anställda, vilket gör HKScan till ett av Europas ledande köttföretag.