HKScan och Lantmännen inleder ett strategiskt samarbete inom foder och rådgivning för svenska grisproducenter. Med innovativa foderlösningar och rådgivning kring grisproduktion strävar samarbetsparterna efter att tillsammans med grisproducenterna kunna förbättra de svenska gårdarnas konkurrenskraft och lönsamhet på ett hållbart sätt. Målet är att säkra den svenska primärproduktionens långsiktiga position på den europeiska köttmarknaden.

HKScans och Lantmännens strategiska samarbete inleds inom kort på ett antal utvalda svenska gårdar. HKScan och Lantmännen kommer tillsammans att bistå med kunskap och strategier kring foder samtidigt som HKScan stöttar kunderna med kunskap om produktivitet och produktion. Syftet med projektet är att dra nytta av de gemensamma kunskaperna och erfarenheterna som HKScan och Lantmännen tillsammans besitter för att säkra en stabil, lönsam och långsiktig svensk grisproduktion.

 

  • Samtidigt som den internationella konkurrensen och importen inom köttbranschen har ökat kraftigt, har konkurrenskraften av den svenska grisproduktionen sjunkit. För oss på HKScan är den svenska högkvalitativa och hållbart producerade köttråvaran en viktig och unik konkurrensfördel, som vi är måna om att bevara, säger Aki Laiho, COO från HKScan. Därför vill vi satsa på att stöda den svenska primärproduktionen. Vi tror starkt att våra svenska varumärken och koncept som t.ex. Rapsgris® och Piggham® kommer fortsättningsvis att ge mervärde både för konsumenten, handeln, HoReCa-sektorn, HKScan samt den svenska grisproducenten.

     

 

  • Jag hoppas att vi genom detta rådgivningsprojekt kan stöda våra grisproducenter och bidra till att skapa en så konkurrenskraftig och stabil produktion som möjligt på deras gårdar. Tillsammans kommer HKScan och Lantmännen att bidra med kunskap och erfarenheter som rör hela kedjan, från foder via slakt och produktion till konsumenternas matbord, säger Johan Andersson, divisionschef för Lantmännen Lantbruk.

 

 

Innan sommaren kommer HKScan och Lantmännen att inleda samarbete med ett antal gårdar som kommer att vara med i den första pilotstudien av rådgivningsprojektet.

 

HKScans Rapsgris® -produkter är bra exempel av slutprodukter som har sitt ursprung i en unik foder-baserad innovation. Utvecklingsarbetet av Rapsgris®-konceptet fortsätter.

För mer information, kontakta:

 

  • Torbjörn Lithell, Vice President, Animal Sourcing, HKScan Sweden, tel: +46 70 662 68 89

  • Ulf Jahnsson, Vice President, Feeding Business, HKScan, tel: +358 400 784193

  • Johan Andersson, divisionschef, Lantmännen Lantbruk, tel: +46 70-6294020

 

 

HKScan är ledande nordisk köttexpert. Vi producerar, marknadsför och säljer kött, chark och färdigmat som är hållbart producerat, av hög kvalitet från gris, nöt, kyckling och lamm, under starka välkända varumärken. Våra kunder är inom detaljhandel, food service, industri- och exportsektorn. Våra hemmamarknader är Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. Vi exporterar till närmare 50 länder. 2013 hade HKScan en omsättning på 2,5 miljarder EUR och ca 11 000 anställda.