HKScans långsiktiga forsknings- och utvecklingsarbete har gett resultat: från och med september är HK Rypsiporsas®-köttet GMO-fritt. Något som omfattar både befintliga produkterna på marknaden och nya produkter som lanseras under hösten. De bästa egenskaperna i HK Rypsiporsas®-köttet, som lanserades 2011, är oförändrade – det är lika läckert, mört och hälsosamt som tidigare. Jämfört med konventionellt griskött innehåller Rypsiporsas®-produkterna mer mjukt fett, i synnerhet omega 3-fettsyror.

Avtalsgårdarna som levererar Rypsiporsas® -kött i Finland är noga utvalda och följer en noggrann utfordringsplan. Gårdarna har förbundit sig till kvalitetsansvar, det certifierade nationella kvalitetssystemet för djurhälsa och livsmedelssäkerhet.

Djuren äter finskt spannmål och rybs som på en naturlig väg ger bättre fett i köttet. GMO-fritt foder erhålls genom att man ersätter soja, som är den primära proteinkällan i fodret, med främst rybs samt med andra inhemska proteinkällor som ärta och bondböna.

”Konsumenternas genuina intresse för närproducerad, hälsosam och inhemsk mat – utan att ge avkall på att köttet ska vara smakrikt och mört – har varit den styrande faktorn för vårt utvecklingsprojekt. För att vi skulle lyckas behövdes hela köttkedjans helhjärtade engagemang i det gemensamma företaget,” säger Samuli Eskola, direktör för HKScans konsumentaffärsverksamhet. ”Inhemska Rypsiporsas® innebär produkter från djur som har fötts upp på ett ansvarsfullt sätt och med foder från finländska åkrar. Märket för Kvalitetsansvar som framledes kommer att finnas på bland annat Rypsiporsas®-produkterna förtydligar budskapet till konsumenterna om att köttet har producerats på ett noga kontrollerat sätt som överskrider de lagstadgade kraven och att köttet härstammar från certifierad och säker primärproduktion”, tillägger Eskola.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) tilldelade Folkhälsopriset 2012 till HK Ruokatalo, nuvarande HKScan, för ett nationellt betydelsefullt arbetet som främjar folkhälsan i Finland. Utmärkelsen gavs för det arbete som bolaget har gjort för att ta fram produkter med mindre salt och hårt fett. År 2013 fanns det tack vare Rypsiporsas®-köttet cirka 160 000 kg mindre hårt fett på finländarnas tallrikar jämfört med situationen 2007.

”Att ändra på sammansättningen i Rypsiporsas®-köttråvaran med hjälp av ett utfordringsprogram för djuren är en unik innovation i hela världen,” säger marknadsföringsdirektör Mikko Järvinen. ”Inget annat företag i köttbranschen har lyckats med motsvarande ändring av fettkvaliteten i griskött.”

Förra veckan berättade HKScan om att koncernen har gått in för att främja användning av soja som är ansvarsfullt producerad. Detta åtagande garanterar att värdekedjan för sojabaserat foder är ekologiskt och socialt hållbart, från djurfoder till konsumentens tallrik. Bolaget ska säkerställa att till slutet av 2018 ska all soja som används i hela värdekedjan för kött uppfylla de strikta kraven i RTRS.

 

Mer information:

Samuli Eskola, direktör för konsumentaffärsverksamheten i Finland och Baltikum
tfn +358 400 436464, fornamn.efternamn@hkscan.com

Mikko Järvinen, marknadsföringsdirektör
tfn +358 10 570 2381, fornamn.efternamn@hkscan.com

 

 

HKScan är den ledande experten på kött i Norden. Vi producerar, säljer och marknadsför ansvarsfullt producerade, högkvalitativa gris-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade köttprodukter samt färdigmat under starka varumärken. Våra kunder finns i sektorerna detaljhandel, livsmedelstjänster, industri och export, och våra hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. Vi exporterar till närmare 50 länder. År 2013 hade HKScan en omsättning på 2,5 miljarder euro och omkring 11 000 anställda www.hkscan.com