HKScans bolagsnamn harmoniseras i koncernens samtliga verksamhetsländer. Bolagsnamnen kommer att börja på HKScan och resten av namnet utgörs i huvudsak av verksamhetslandets engelska namn. Bolagens FO-nummer och kontaktinformation är oförändrade.

 

Ändringarna görs enligt följande:

Land     Nuvarande bolagsnamn    Nytt bolagsnamn             Uppskattat ändringsdatum
Finland, HK Ruokatalo Oy             HKScan Finland Oy           2014-03-01
Sverige, Scan AB                         HKScan Sweden AB          2014-02-28
Danmark, Rose Poultry A/S           HKScan Denmark A/S        2014-02-12
Estland, AS Rakvere Lihakombinaat AS HKScan Estonia           2014-06-01
Lettland,AS Rigas Miesnieks           AS HKScan Latvia             2014-06-01
Litauen, UAB Klaipedos Maisto Mesos Produktai, UAB HKScan Lietuva, 2014-06-01
Polen,  Kreatina Sp.z o.o.             HKScan Poland Sp.z o.o.    Q1/ 2014
Storbritannien, Scan Foods UK Ltd, HKScan UK Ltd               Genomfört 2013-12-17

Datumen preciseras senare.

 

Alla de koncernfunktioner som svarar för inköp av djur och för producenttjänster på koncernens hemmamarknader ges ett gemensamt namn, HKScan Agri, i anslutning till ändringen av de juridiska namnen. De produkter som affärsverksamheten Away from Home erbjuder kunderna kommer att förses med varumärkena HKScan Pro och HKScan.

 

Ändringarna påverkar varken varumärkenas ställning eller identitet.

 

Ändringarna gör HKScans varumärkesstrategi tydligare och bidrar till att stärka koncernidentiteten både internt och externt. Riktlinjerna är en del av omläggningen av strategin och verksamhetsmodellen, som inleddes 2012. Syftet är att förbättra HKScans lönsamhet och effektivitet samt att bygga upp en enhetlig koncern.

 

HKScan Abp

Hannu Kottonen
verkställande direktör

 

Närmare information:
Hannu Kottonen, verkställande direktör, HKScan Abp.
Telefonmeddelanden till honom kan lämnas via Marja-Leena Dahlskog, SVP Communications, förnamn.efternamn@hkscan.com, tfn +358 10 570 2142.

 

HKScan är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Nordeuropa. Koncernens hemmamarknader utgörs av Finland, Sverige, Danmark, Baltikum och Polen. HKScan producerar, säljer och marknadsför gris- och nötkött, fjäderfäprodukter, charkvaror samt färdigmat under starka varumärken. Kunderna finns inom detaljhandeln samt Food Service-, industri- och exportsektorerna. År 2012 var koncernens omsättning 2,5 miljarder euro och antalet anställda cirka 11 000.

DISTRIBUTION:
Huvudsakliga medier
www.hkscan.com