Ledning

HKScan förbinder sig att skydda och upprätthålla personuppgifter som lagras av HKScan Group för att säkerställa affärsverksamheten och garantera säkerheten.

Här följer exempel på administrativa åtgärder som vi vidtar när det gäller personuppgifter:

  • Upprätthålla våra aktieägares register
  • Upprätthålla vårt insiderregister
  • Samla in och behandla besöksuppgifter (t.ex. vid användning av besöksnätverket)
  • Samla in och behandla uppgifter från kameraövervakning
  • Samla in besökares webbläsaruppgifter automatiskt och möjliggöra kommunikation genom vår webbplats

Frågeformulär för personuppgifter

Integritetsmeddelande för besökare

Integritetsmeddelande för webbplats

Cookie Notice

Fair Way Channel Privacy Notice

Shareholder and Investor Privacy Notice