Integritetsmeddelande för webbplats

Läs mer nedan.

HKScan Oyj eller närstående enheter som ägs eller kontrolleras av HKScan Oyj (”HKScan”, ”vi”, ”oss”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i egenskap av webbplatsbesökare. Se tabellen nedan för att få mer information om vem som är personuppgiftsansvarig när du besöker vår webbplats.    

När du besöker webbplatsen samlar HKScan in och behandlar personuppgifter med koppling till dig.

På den här sidan beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar personuppgifterna som vi lagrar. Med personuppgifter menas all information som kan komma att användas för att identifiera en person.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att se till att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen av dina personuppgifter görs i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och våra interna policyer och rutiner.

”Webbplatsen” avser webbplatser som tillhandahålls av en HKScan-enhet, inklusive (men inte begränsat till):

Personuppgiftsansvarig

Webbplats

HKScan Oyj

 • www.hkscan.com

HKScan Finland Oy

 • www.hk.fi
 • www.kariniemen.fi
 • www.viaday.com
 • www.hkscanpro.fi

HKScan Sweden AB

 • www.scan.se
 • www.hkscanfoodservice.se
 • www.parsons.se
 • www.bullens.se
 • www.framtidenskott.se
 • www.hkscanagri.se

HKScan Denmark A/S

 • www.rosekylling.dk

AS HKScan Estonia

 • www.rakverelk.ee
 • www.tallegg.ee
 • www.valla.ee

AS HKScan Latvia

 • www.miesnieks.lv
 • www.tallegg.lv
 • www.rakverelk.lv
 • www.jgl.lv

UAB HKScan Lietuva

 • www.klaipedosmaistas.lt

Paimion Teurastamo Oy

 • www.paimionteurastamo.fi

Vi kan komma att samla in dina personuppgifter på följande sätt:

Personuppgifter som du ger oss genom att fylla i formulär på vår webbplats eller kommunicera med oss genom Webbplatsens chattfunktion.

Personuppgifter som vi samlar in eller genererar automatiskt, t.ex. när du besöker vår webbplats och vi automatiskt samlar in personuppgifter om dig och ditt besök, inklusive IP-adressen som används för att ansluta din enhet till internet och viss annan information som typ och version av webbläsare. Vår webbplats kan också komma att hämta cookies till din enhet – detta beskrivs i vårt separata cookiemeddelande.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande syften:

Kommunicera affärsrelaterad information

Om du registrerar dig för att prenumerera på nyhetsbrev, kataloger, pressmeddelanden eller liknande information om HKScan och dess verksamhet, behandlar vi dina personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla den begärda prenumerationen eller informationen till dig.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Professionell information

Berättigat intresse. När vi tillhandahåller kommunikation till dig i din professionella roll, eller när kommunikationen inte kan betraktas som elektronisk direktmarknadsföring, till exempel när du prenumererar på innehåll av tillfällig karaktär, är behandlingen nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att tillhandahålla informationen som du har begärt.

Samtycke. När kommunikationen som vi tillhandahåller kan betraktas som elektronisk direktmarknadsföring, till exempel när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, är behandlingen nödvändig för att tillhandahålla prenumerationen och informationen som du har begärt och för att marknadsföra HKScans varumärke och produkter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller motsätta dig vår användning av dina uppgifter för elektronisk direktmarknadsföring, och efter detta behandlar vi inte längre dina uppgifter.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras för detta syfte tills du slutar prenumerera på den begärda informationen. När du har slutat prenumerera på kommunikation från oss raderar vi personuppgifter som behandlats för detta syfte.

 

Svara på dina frågor och hantera feedback

Vår webbplats har funktioner som gör det möjligt för besökare att kommunicera med oss genom att ställa frågor och ge feedback på våra tjänster och vår verksamhet. Om du väljer att kontakta oss behandlar vi dina personuppgifter i syfte att svara på dina frågor och hantera feedback från dig.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Professionell information
 • Din kommunikation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att svara på dina frågor och hantera feedback från dig.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras för detta syfte i max 12 månader efter datumet då vi svarade på din fråga eller begäran, såvida det inte är nödvändigt att lagra dina personuppgifter i syfte att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

Utvärdera användningen och följa upp användningen av vår webbplats

För att utvärdera och följa upp användningen av vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter, t.ex. i samband med insamling av besöksstatistik på vår webbplats. Behandling som görs i detta syfte kan omfatta användning av statistiska och analytiska cookies.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Onlineidentifierare
 • Användargenererad information

Samtycke. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera och förbättra vår webbplats genom att använda cookies.

Berättigat intresse. Efter att vi fått ditt samtycke till användningen av cookies kan behandlingen också, när tillämplig lag tillåter det, vara nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att utvärdera och förbättra vår webbplats.  

Lagringsperiod: Du kan när som helst ta bort cookies som har sparats på din enhet genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du inte tar bort cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare, raderas cookies som används för detta syfte när din session är slut eller, om det handlar om beständiga cookies, i enlighet med utgångsdatum för respektive cookie. Rapporter på en övergripande nivå som inte innehåller personuppgifter och statistik lagras till vidare eller tills de tas bort.  

 

Tillhandahålla relevant marknadsföring och kommunikation på vår webbplats

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att vi och våra annonspartner ska kunna tillhandahålla relevanta annonser och kommunikation till dig på vår webbplats. Behandling som görs i dessa syften kan omfatta användning av marknadsföringscookies.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Onlineidentifierare
 • Användargenererad information
 • Geografiska data (endast om du använder en mobil enhet)

Samtycke. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla relevant marknadsföringsinnehåll som du vill se, till exempel inbäddade YouTube-videor, på vår webbplats.

Lagringsperiod: Du kan när som helst ta bort cookies som har sparats på din enhet genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du inte tar bort cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare, raderas cookies som används för detta syfte när din session är slut eller, om det handlar om beständiga cookies, i enlighet med utgångsdatum för respektive cookie.

 

Förbättra upplevelsen på vår webbplats  

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna förbättra din upplevelse på webbplatsen och tillhandahålla skräddarsytt innehåll när det är lämpligt.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Onlineidentifierare
 • Användargenererad information

Samtycke. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera och förbättra vår webbplats genom att använda cookies.

Berättigat intresse. Efter att vi fått ditt samtycke till användningen av cookies kan behandlingen också, när tillämplig lag tillåter det, vara nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att utvärdera och förbättra vår webbplats.

Lagringsperiod: Du kan när som helst ta bort cookies som har sparats på din enhet genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du inte tar bort cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare, raderas cookies som används för detta syfte när din session är slut eller, om det handlar om beständiga cookies, i enlighet med utgångsdatum för respektive cookie.

 

Följa lagkrav

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla lagkrav, t.ex. när vi tar emot dina förfrågningar om tillgång i egenskap av registrerad, som skickats genom HKScans webbplats för dataskydd.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

Alla kategorier av personuppgifter som har samlats in och som är nödvändiga för att kunna uppfylla respektive lagkrav.

Lagkrav. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkraven.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras så länge som det är nödvändigt i förhållande till respektive lagkrav. Generellt gäller att vi lagrar dina förfrågningar om tillgång i egenskap av registrerad så länge du har rätt att väcka talan mot oss.

 

Hantera och skydda vår webbplats, våra tjänster och relaterade IT-system

Vi behandlar, i den utsträckning det är nödvändigt, dina personuppgifter för att hantera och skydda vår webbplats, våra tjänster och relaterade IT-system, t.ex. när du loggar in till forumet för lantbrukare eller sidorna för jobbsökare eller vid inloggning, felsökning, säkerhetskopiering, ändringar och problemhantering i systemen och i samband med potentiella IT-incidenter. Vidare kan dina personuppgifter behandlas i syfte att göra så att vår webbplats kan visas på din enhet och för att uppfylla dina förfrågningar på webbplatsen. Behandling som görs i dessa syften kan omfatta användning av tekniskt nödvändiga cookies.

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

 • Onlineidentifierare
 • Användargenererad information
 • Inloggningsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att hantera och skydda vår webbplats, våra tjänster och relaterade IT-system.

Lagringsperiod: Dina personuppgifter lagras under den tidsperiod som anges ovan för respektive syfte med behandlingen av personuppgifter. Personuppgifter i loggar lagras för felsökning och hantering av incidenter i max 24 månader från det beräknade datumet för loggningen. Cookies som används för detta syfte lagras inte längre än 12 månader.

 

När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med andra. Mottagare är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter, såvida vi inte har angett något annat.

Vi delar dina personuppgifter med:

Tjänsteleverantörer

Vi delar personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat, för att kunna uppfylla syftena med behandlingen av dina personuppgifter. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster till oss, som värdar för webbplats- och IT-system, underhåll och supporttjänster. Tjänsteleverantörerna kan också komma att behandla dina personuppgifter för dessa syften och i enlighet med våra instruktioner men inte för egna syften. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som tjänsteleverantörer utför för vår räkning.

Andra mottagare

I vissa fall delar vi, om nödvändigt, dina personuppgifter med andra mottagare för särskilda syften, t.ex. när vi uppfyller lagkrav och hanterar och/eller försvarar rättsliga anspråk.

Mottagare

Syfte

Rättslig grund för överföringen

Företag inom HKScan-koncernen

Vi kan komma att dela nödvändiga personuppgifter med andra företag inom HKScan-koncernen för interna administrativa syften, t.ex. med koppling till underhåll av vår webbplats.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra berättigade intressen med koppling till interna administrativa syften.

Offentliga myndigheter

Vi delar nödvändiga personuppgifter med offentliga myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att röja informationen.

Lagkrav. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav.

Externa rådgivare

Vi delar nödvändig information med externa rådgivare, t.ex. revisionsföretag, och med advokatbyråer om vi är skyldiga enligt lag att dela informationen eller för att hantera och försvara rättsliga anspråk.

Lagkrav och berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla lagkrav eller för att vi ska kunna uppfylla vårt berättigade intresse att hantera och försvara rättsliga anspråk.

Domstolar, motparter osv.

Vi delar personuppgifter med andra parter för att kunna hantera och försvara rättsliga anspråk

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att hantera och försvara rättsliga anspråk.

Brottsbekämpande myndigheter, t.ex. polisen

Vi delar personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter, t.ex. Polisen, om vi är skyldiga enligt lag att röja informationen.

Lagkrav. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla lagkrav.

Potentiella köpare och säljare

Vi delar personuppgifter med potentiella köpare och säljare i händelse av förvärv av verksamheten eller en fusion.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att genomföra förvärvet eller fusionen.

Annonspartner

Vi delar dina personuppgifter med annonspartner för att dessa externa partner ska kunna ge dig relevant marknadsföringsinnehåll.

Samtycke. Behandlingen är nödvändig för att du ska kunna få relevant marknadsföringsinnehåll.

Vi strävar alltid efter att lagra och behandla personuppgifter inom EU/EES. Några av våra tjänsteleverantörer kan dock befinna sig utanför EU/EES och i dessa fall behandlas personuppgifter utanför EU/EES. För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas i förhållande till tjänsteleverantörerna som behandlar dina personuppgifter utanför EU/EES, t.ex. genom dataöverföringsavtal (vilka inkluderar standardbestämmelser om dataskydd som antagits av EU-kommissionen). Om du har frågor angående länderna som dina personuppgifter överförs till och vilka skyddsåtgärder vi vidtar för att skydda dina personuppgifter, eller om du vill ha en kopia på sådana skyddsåtgärder eller sådan information, i förekommande fall, ber vi dig kontakta oss på privacy@hkscan.com.

I enlighet med dataskyddsbestämmelserna har du vissa rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla dina rättigheter. Om du vill utöva dina rättigheter ber vi dig skicka förfrågningar genom vår webbplats om dataskydd eller genom att kontakta oss på privacy@hkscan.com.

Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan begära att få en kopia på dina personuppgifter genom vår webbplats för dataskydd, som du hittar här. Vi kommer att tillhandahålla en kopia såvida vi inte har legitima skäl att inte dela uppgifterna eller om delning av uppgifterna skulle ha negativ inverkan på andras rättigheter och friheter.

Uppdatera dina personuppgifter

Vidare har du rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter korrigeras eller kompletteras.

Återkalla ditt samtycke

I den mån vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Motsätta dig behandling av personuppgifter

Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter som sker med stöd av ett berättigat intresse av skäl som rör din specifika situation. I en sådan situation kommer vi att sluta använda dina personuppgifter när behandlingen sker med stöd av ett berättigat intresse, såvida vi inte kan visa att intresset väger tyngre än ditt integritetsintresse eller att användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att hantera eller försvara rättsliga anspråk.

Få dina personuppgifter raderade

Under vissa omständigheter har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Vi kan dock inte radera dina personuppgifter om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna.

Begränsa användningen av dina personuppgifter

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats kan vi, bortsett från lagring av uppgifterna, bara behandla dina personuppgifter med ditt samtycke, för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller försvara andras rättigheter.

Överföra dina personuppgifter (dataportabilitet)

Slutligen har du rätt att begära att få en kopia av personuppgifterna om dig som vi lagrar i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart dataforma (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar, till skillnad från rätten till tillgång, bara sådana personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som vi behandlar utifrån vissa rättsliga grunder, t.ex. ditt samtycke.

Vi kan komma att uppdatera informationen emellanåt, t.ex. om vi skulle behandla personuppgifter för nya syften, samla in ytterligare kategorier av personuppgifter eller dela personuppgifter med andra mottagare. I sådana fall meddelar vi dig på ett lämpligt sätt. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på den här sidan.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter. Se kontaktuppgifter nedan. Om du inte är nöjd med vår respons har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet inom din jurisdiktion.

 

HKScan Oyj

Organisationsnummer: 0111425-3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-post: privacy@hkscan.com

Se tabellen nedan för mer information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar.

Kategori

Exempel på personuppgifter

Geografiska data

 • GPS-information för mobila enheter

Identitetsuppgifter

 • Förnamn, efternamn

Kontaktuppgifter

 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Professionell information

 • Företag
 • Din professionella roll

Onlineidentifierare

 • IP-adress
 • Enhets- och webbläsarinformation

Användargenererad information

 • Besöks- och klickstatistik

Din kommunikation

 • Innehållet i din kommunikation

Inloggningsuppgifter

 • Användarnamn
 • Inloggningsuppgifter