HKScan Denmark, pressemeddelelse, 12. januar 2021

”Zero Carbon”-klimaplanen viser vejen til at opnå CO2-neutralitet i HKScan, som er en af de største fødevarevirksomheder i Østersø-regionen. HKScan har fastsat og beregnet udledningen i hele værdikæden i samarbejde med eksperter fra KPMG med speciale i beregning af CO2-fodaftryk. Identifikationen af udledningskilder medfører i første omgang foranstaltninger for aktiviteter med det største aftryk. Det inkluderer energiløsninger i produktionen, dyrefoder, markbrug og cirkulær anvendelse af gylle i den primære produktion.

– Vi har fastsat ambitiøse mål, og sammen med vores landbrug og andre samarbejdspartnere vil vi ydmygt, men beslutsomt påbegynde opfyldelsen af dem. Det er vigtigt for os at arbejde langsigtet og skabe permanente og mere klimavenlige driftsmodeller. Samtidig anerkender vi, at dette kun er begyndelsen på vores rejse, og for at opnå vores mål inviterer vi alle vores interessenter med i processen, siger CEO for HKScan Tero Hemmilä.

– I snart to år har vi med succes gennemført vores Turnaround-program og forbedret HKScans rentabilitet, og det er tydeligt, at samfundsansvar i stigende grad er tæt forbundet med en rentabel forretning. Zero Carbon-klimaplanen er en vigtig del af HKScans CSR-arbejde og virksomhedsledelse. Desuden er vi i færd med at forbedre betingelserne for vores landbrugs fremtidige konkurrenceevne og sikre, at forbrugerne kan nyde ansvarligt producerede kødprodukter med god samvittighed som en del af en varieret kost, siger Tero Hemmilä. 

Fra plan til klimahandling

HKScan har gennemført en omfattende undersøgelse i hele koncernen og beregnet virksomhedens klimaaftryk fra gård til forbruger på alle hjemmemarkeder i Finland, Sverige, Baltikum og Danmark. I 2019 udgjorde den samlede udledning omkring 2,4 megaton kuldioxidækvivalent (CO2e)*, hvoraf HKScans egen industrielle produktion udgør cirka 5 pct. I landene i Østersøregionen tegner fødevareproduktion sig for ca. 20 procent af CO2-udledningen, hvoraf kødproduktion udgør omkring halvdelen. De væsentligste udledninger fra kødproduktion stammer fra produktion af dyrefoder samt markbrug.

Siden 2014 har virksomheden reduceret CO2-udledningen i sin egen industriproduktion med mere end 70 procent ved f.eks. at indføre grøn, elektricitet fra vedvarende energikilder i produktionen og systematisk forbedre energieffektiviteten. Ved udgangen af 2020 bruger alle HKScans produktionsenheder grøn strøm. En signifikant reduktion af klimaaftrykket fra emballage spiller desuden en væsentlig rolle i klimaplanen. HKScan tager hensyn til indvirkningen på klimaet i alle sine investeringsbeslutninger og forbedrer energieffektiviteten i produktionen løbende. 

Landbrugets klimaaftryk reduceres gennem samarbejde

HKScans landbrug har i lang tid arbejdet på at reducere klimaaftrykket ved f.eks. at øge den cirkulære økonomi i forbindelse med brug af gødning, indførsel af sol-energi og forbedring af ressourceeffektiviteten i foderproduktionen.

I de første år med Zero Carbon-klimaplanen vil HKScan og kontraktlandbrugene samarbejde om at reducere landbrugets indvirkning på miljøet navnlig ved at reducere klimaaftrykket fra foderproduktionen og optimere brugen af gødning og andre produktionsinput samt ved at udvikle den cirkulære økonomi i forbindelse med brug af gødning og forbedre bindingen af CO2 på markerne i samarbejde med sine partnere. Handlingerne vil især fokusere på at reducere udledningen fra foderproduktion og brugen af jorden med væsentligt klimaaftryk. Kernen i disse tiltag er øget ressourceeffektivitet og binding af CO2 i forbindelse med opdyrkning af landbrugsjord. HKScan inviterer sine kontraktlandbrug til at deltage i klimaundervisning og leverer værktøjer, der bidrager til at udvikle en mere bæredygtig kødproduktion.

– Vi har en lang tradition inden for produktion af kød via landbrugspartnere. Vi bevæger os gradvis mod den næste evolution inden for landbrug, hvor ansvarlighed vil blive mere integreret. Dette arbejde kræver forskellige kompetencer, så ud over os og vores landbrug vil også andre virksomheder samt eksperter og forskningsinstitutioner blive involveret. Sammen vil vi udforske nye metoder til at reducere klimaaftrykket og skalere god praksis på tværs af vores hjemmemarkeder med udgangspunkt i en økosystembaseret driftsmodel, siger Tero Hemmilä. 

HKScan er involveret i etablering af CO2-dræn

Landbrug i HKScans værdikæde har stort potentiale for at øge kulstofbindingen. Tiltag kan målrettes mark- og skovbrug. Selektion af plantearter og dyrkningsmetoder spiller en væsentlig rolle i kulstofbinding på marker. Sammen med sine landbrugspartnere er virksomheden ved at udvikle metoder til at måle og øge antallet af CO2-dræn på markerne. Endvidere undersøger HKScan mulighederne for at øge bindingen af CO2 i de skove, der ejes af landbrugene. 

– HKScan har eksisteret i mere end 100 år i Østersøregionen, og vi har forpligtet os til at fremme ansvarlig, lokal fødevareproduktion. Ved at udvikle en mere bæredygtig fødevareproduktion skabes mulighed for at bremse klimaforandringerne i hele den lange fødekæde. Hvis det skal lykkes, kræver det et tæt samarbejde mellem landbrug, virksomheder, samfund og forskellige vidensorganisationer. Jeg tror på, at transparens i hele fødekæden kommer til at spiller en stadig større rolle. Med vores klimaindsats ønsker vi at tage medansvar for at realisere samfundets klimamål. Med hensyn til at realisere vores mål om CO2-neutralitet er der fortsat mange ubesvarede spørgsmål, men jeg føler mig overbevist om, at nøglen er teknologiske fremskridt, siger Tero Hemmilä.  

 

* HKScans klimaaftryk er udregnet i henhold til GHG Protocol (scope 1-3). KPMG har valideret dataenes nøjagtighed og fuldstændighed. 
 

Yderligere oplysninger:
Jukka Nikkinen, EVP, Business Unit Denmark, tlf.: +45 25 10 68 50
Tero Hemmilä, CEO, HKScan Corporation, tlf.: +358 10 570 2012