HKScan-koncernen, Pressemeddelelse, 20 oktober 2020

– Vores ambitiøse mål betyder, at emballagen til mange af de brandede produkter, som vores forbrugere kender så godt, såsom HK®, Kariniemen®, Scan® og Rakvere®, vil blive fornyet i løbet af de næste par år. Vi er i gang med at undersøge og eksperimentere med nye emballagematerialer, der reducerer mængderne af emballagemateriale og sikrer genanvendelighed, siger Jalliina Järvinen-Teräsvuori, VP for Strategic Development Packaging.

Det primære formål med emballagen er fortsat det samme – at beskytte fødevareprodukterne. God emballage udgør en del af det at sikre kvalitet og produktsikkerhed. En funktionel emballage reducerer også madspild. 

– Ansvarlighed og emballageudvikling er ikke altid så ligetil. Nogle gange kan det f.eks. ske, at en ny emballagetype reducerer CO2-aftrykket, men samtidig gør genanvendelse vanskeligere. Ud over at være drevet af vores egne målsætninger så drives vores arbejde også af forbrugernes forventninger, landespecifik lovgivning og EU-lovgivning samt virksomhedernes stigende fokus på genanvendelse og de højere gebyrer på affald. Innovation og samarbejde er påkrævet for virkelig at gøre emballage mere ansvarlig, siger Järvinen-Teräsvuori. 

Med sin miljøvenlige emballage reagerer HKScan på forbrugernes behov for at foretage ansvarlige valg, hvad angår deres indkøb af dagligvarer. HKScan inddrager mange aspekter i forbindelse med udviklingen af emballage. Ud over de centrale målsætninger, såsom genanvendeligheden og reduktionen af brugen af plastic samt CO2-aftrykket, påvirkes valgene af mange forskellige faktorer, f.eks. fødevarernes holdbarhed, det at emballagen er funktionel og attraktiv, at emballagematerialet kan genanvendes samt genanvendelsesomkostningerne.

Allerede 1,5 millioner kilo mindre plastic

HKScan er en af de største fødevarevirksomheder i Østersø-området, og derfor har virksomhedens handlinger stor betydning. Helt i overensstemmelse med sin strategi udvikler HKScan ansvarlighed gennem hele sin værdikæde. Virksomheden har allerede reduceret mængderne af plasticemballage med ca. 1,5 millioner kilo fra 2017 til 2019.

I Danmark er 80% af bakkerne brugt i produktion allerede af genanvendeligt materiale, og målet er at hæve dette til 100% inden udgangen af dette år. Vores bæredygtige tiltag kan ses af forbrugeren i dansk detail, da det tydeligt fremgår af emballagen at ROSE Kylling er pakket i genanvendt plast.

 

Yderligere oplysninger:

HKScan Corporation, Jalliina Järvinen-Teräsvuori, VP Strategic Development Packaging, R&D, Digitalization, tlf.: +358 40 558 2788, jalliina.jarvinen-terasvuori@hkscan.com
HKScan Corporation, Liisi Tamminen, Communications Manager, tlf.: +358 44 222 5552 liisi.tamminen@hkscan.com                                                                                                                                          

HKScan er en nordisk koncern, der producerer kød og måltider. Vi beskæftiger 7.000 medarbejdere, der arbejder for at betjene verdens mest krævende forbrugere og sørger for kvalitet i hele processen fra jord til bord. HKScan producerer, markedsfører og sælger ansvarligt fremstillede svine-, okse-, fjerkræ- og lammeprodukter samt charcuteri og måltider. Alt sammen af høj kvalitet og under stærke brandnavne som HK®, Scan®, Rakvere®, Kariniemen®, Rose®, Pärsons® og Tallegg®. Vores kunder findes i detail-, food service-, industri- og eksportsektoren, og vores hjemmemarkeder omfatter Finland, Sverige, Danmark og Baltikum. Vi eksporterer til mere end 50 lande. I 2019 havde HKScan en nettoomsætning på EUR 1,7 mia. www.hkscan.com