Vi er stærkt engageret i at fremme ansvarlighed i vores forsyningskæde. Sidste sommer blev vi medlem af den danske alliance for ansvarlig soja, og senere opdaterede vi vores processer for at sikre, at alt soja der anvendes i HKScan’s fjerkræfoder i Danmark er ansvarligt i 2025.

Vi vil øge andelen af ansvarlig soja efter følgende tidsplan: I 2021 vil 30% af den soja, der anvendes i vores fjerkræfoder. Andelen vil være 40 % i 2022, 60 % i 2023, 80 % i 2024 og i 2025 vil alt brugt soja være ansvarligt.

"Vi definerer ansvarlig soja som værende fra programmer og ordninger, der er positivt benchmarket i forhold til de strenge European Feed Manufacturers' Federation's (FEFAC) Soy Sourcing Guidelines" siger Brian Møller Lauridsen, Animal Sourcing Director i HKScan Denmark. "Alt soja, der bruges i vores kæde i 2025, vil være fysisk sporbart og opfylde disse strenge kriterier" tilføjer han.

Som det næste skridt har vores danske team nu underskrevet en aftale med DAKOFO, som er en brancheforening for korn- og foderhandelen i Danmark og medlem af FEFAC. Alle relevante foderleverandører i Danmark har besluttet at tilslutte sig denne aftale.

"Ifølge aftalen vil DAKOFO sikre, at hovedparten af indholdet af ansvarlig soja der anvendes af HKScans kontraktbønder, følger vores tidsplan for overførsel til 100% ansvarlig soja i 2025" forklarer Brian. "Vores landmænd kan trygt fortsætte med at købe foder fra deres foretrukne leverandører, der overholder aftalen" tilføjer han. Køb af tilstrækkelige fysiske mængder ansvarlig soja kontrolleres af foderstofvirksomhederne, som forelægger en årlig revisorerklæring om den købte fysiske soja.

"Det er vigtigt for os at skabe permanente og mere bæredygtige driftsmodeller. Med ansvarligt produceret soja deltager vi i at afbøde skovrydning og skovforringelse i sårbare områder" slutter Brian. HKScan Group er forpligtet til at bruge ansvarlig soja på alle sine hjemmemarkeder i 2025. I Sverige og Finland har vi allerede opfyldt forpligtelsen.

For yderligere information:
Brian Møller Lauridsen Direktør, Animal Sourcing
Phone: +45 40 90 59 00, E-mail: brian.lauridsen@hkscan.com