Privatlivspolitik for producenter

Læs mere nedenfor.

HKScan Oyj, 0111425-3 og/eller enhver tilknyttet enhed, der ejes eller kontrolleres af HKScan Oyj i Finland (“HKScan”, “vi”, “os”) er dataansvarlig i forhold til behandlingen af ​​dine personoplysninger som producent (i denne privatlivspolitik dækker udtrykket “producent” eller “du” over producenter, der opererer under en juridisk enhed, og producenter, der opererer som enkeltmandsfirmaer).

På denne side beskriver vi, hvordan vi indsamler, behandler og deler de personoplysninger, som vi opbevarer. Personoplysninger betyder alle oplysninger om en identificeret eller en identificerbar person. Oplysninger, om selvstændige erhvervsdrivende eller om en eller flere personer, betragtes som personoplysninger. Oplysninger, der vedrører en juridisk enhed (et selskab), er ikke personoplysninger, men oplysninger om repræsentanter for en juridisk enhed betragtes som personoplysninger.

Det er vigtigt for os, at du er tryg ved den måde, vi håndterer dine personoplysninger på. Vi træffer foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet, og at behandlingen af ​​dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende regler for databeskyttelse, samt vores interne politikker og procedurer. Hvis du vil have yderligere oplysninger om opbevaringsperioder for personoplysninger, henviser vi til versionen af denne privatlivspolitik på dit sprog.

Vi kan indsamle dine personoplysninger på følgende måder:

Personoplysninger, som du giver os, f.eks. når du udfylder formularer på vores hjemmeside eller andre formularer, som vi beder dig at udfylde, eller når du kommunikerer med os via telefon, e-mail eller på anden måde.

Personoplysninger, som vi indsamler eller selv genererer, f.eks. når du besøger vores hjemmeside og logger ind på producentsektionen, indsamler automatisk personoplysninger om dig og dit besøg, herunder login-oplysninger og IP-adresse, der bruges til at forbinde din enhed til internettet (læs mere om behandling af dine personoplysninger på vores hjemmesider her).

Personoplysninger, som vi indsamler fra andre kilder, f.eks. når vi indsamler dine personlige oplysninger fra vores partnere (såsom dyrevelfærdsorganisationer), offentlige myndigheder (f.eks. fødevaremyndigheder), banker eller, i forbindelse med baggrundstjek, fra virksomheder, der leverer kreditvurderinger.  

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Administration af relationen

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at administrere producentforholdet, f.eks. når vi registrerer dine kontaktoplysninger i vores producentdatabase, administrerer fakturaer, arkiverer producentaftaler og eventuelle finansieringsaftaler, udfører baggrundstjek (for at vurdere producentens evne til at opfylde kontrakter forud for indgåelse af en finansieringsaftale), og håndterer ordrer på varer eller tjenester og de tilhørende leverancer.    

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Organisatoriske oplysninger
 • Økonomiske oplysninger
 • Oplysninger til baggrundstjek
 • Oplysninger om medlemskab af relevante organisationer
 • Oplysninger om køb/salg

Legitime interesse (juridiske enheder, persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at administrere sanarbejdsrelationen.

Gennemførelse af en kontrakt (enmandsfirmaer, persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Vi er forpligtet til at behandle dine personoplysninger for at opfylde den aftale, der er indgået med dig.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger opbevares under producentrelationens varighed og derefter så længe som det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores legitime interesse i at administrere og opfylde eventuelle retskrav. Oplysninger til baggrundstjek gemmes kun i den periode, der er nødvendig for at vurdere producentens evne til at opfylde kontraktlige forpligtelser forud for indgåelse af en finansieringsaftale

 

Afvikling af begivenheder og andre producentaktiviteter

Vi behandler dine personoplysninger, hvis du deltager i et arrangement, der er arrangeret af os. I den forbindelse behandler vi dine personoplysninger med det formål at afvikle begivenheder, f.eks. når vi modtager og registrerer din deltagelse og når vi kommunikerer med dig i forbindelse med begivenheder.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Oplysninger om deltagere
 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Madpræferencer
 • Organisatoriske oplysninger

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) Behandling er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at gennemføre begivenheden.

Den registrerede har givet eksplicit samtykke til behandlingen (persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a). Vi behandler relevante følsomme personoplysninger, såsom helbredsoplysninger, hvis du sender dem til os frivilligt, dvs. med dit udtrykkelige samtykke.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger opbevares til dette formål før og under begivenheden og så længe, som det er nødvendigt, for at vi kan opfylde vores legitime interesse i at evaluere begivenheden og følge op på deltagelsen i begivenheden samt at planlægge eventuelle fremtidige begivenheder.

 

Levering af rådgivning og udvikling af vores samarbejde

Når vi leverer rådgivning til dig som en del af vores samarbejde, f.eks. forretningsoplysninger og rapporter om opdræt af dyr, planlægning af fodring og dyrepleje, behandler vi dine personoplysninger med det formål at levere rådgivning til din og vores fordel.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Organisatoriske oplysninger
 • Oplysninger om køb/salg

Legitim interesse (juridiske enheder, persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at levere rådgivning til dig og til din fordel.

Gennemførelse af en kontrakt (enmandsfirmaer, persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Vi er forpligtet til at behandle dine personoplysninger for at opfylde den aftale, der er indgået med dig.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger gemmes så længe du er producent for os. Rapporter, der ikke indeholder personoplysninger eller statistikker, gemmes på ubestemt tid.

 

Intern kommunikation

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kommunikere internt, f.eks. ved administration af producentens adressebog ogverifikation af identitet, inden vi giver adgang til grupper for producenter, der administreres af os, på sociale medier. Vi ønsker at drive en sådan gruppe på sociale medier, så du kan udveksle information med andre producenter.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Din kommunikation
 • Konto på sociale medier

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at administrere producenternes kontaktoplysninger og fremme udveksling af oplysninger mellem producenter.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger gemmes så længe du er producent for os.

 

Markedsføring og nyhedsbreve

Hvis du abonnerer på nyhedsbreve eller lignende information, der sendes automatisk, behandler vi dine personoplysninger med det formål at levere det ønskede nyhedsbrev eller de ønskede informationer til dig såvel som for at markedsføre vores brand og forretning.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger

 

Samtykke (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Behandlingen er nødvendig for at levere det ønskede nyhedsbrev eller de ønskede informationer til dig samt for at markedsføre vores brand og produkter.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger opbevares, så længe du er tilmeldt nyhedsbrevet. Dine personoplysninger bliver slettet, når du afmelder dit abonnement, og derved trækker dit samtykke tilbage (du kan trække dit samtykke tilbage ved at følge linket om afmelding ved at kontakte os som beskrevet i denne privatlivspolitik).  

 

Ekstern markedsføring med det formål at udvikle HKScans brand

Som led i vores samarbejde med producenter kan vi behandle dine personoplysninger, såsom indsamling af dit navn, kontaktoplysninger, foto- eller videooptagelse og organisatoriske oplysninger, for at offentliggøre dem på vores hjemmesider, andre digitale kanaler eller i trykte medier. I denne forbindelse behandles dine personoplysninger med det formål at udvikle vores brand og levere marketingindhold.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Identitetsoplysninger
 • Fotos eller videooptagelser
 • Organisatoriske oplysninger

Samtykke (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a). Behandlingen er nødvendig for at udvikle vores brand og levere marketingindhold.

Opbevaringsperiode: Personoplysninger, der er blevet offentliggjort via digitale kanaler, opbevares normalt på ubestemt tid. Når det gælder personoplysninger, som vi kan kontrollere, gemmer vi dine personoplysninger i det tidsrum, vi leverer det pågældende marketingindhold, og derefter så længe som nødvendigt for at vi kan opfylde vores legitime interesse i at håndtere juridiske krav.

 

Kommunikation mellem os og potentielle producenter

Hvis du ikke er en af vores producenter endnu eller længere, kan vi behandle dine personoplysninger for at gemme dine kontaktoplysninger (og andre nødvendige personoplysninger) med det formål at kommunikere med dig via telefon eller e-mail for at kunne købe dine tjenester og opfylde råmateriale-behov eller øge lagrene.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Identitetsoplysninger
 • Kontaktoplysninger
 • Organisatoriske oplysninger

Legitime interesser (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) . Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at kommunikere med dig for at kunne erhverve dine tjenester.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger opbevares, så længe vi mener, at der findes en relevant forbindelse mellem dig og os. I tilfældet af at du gør indsigelse mod vores kommunikation, eller hvor det er klart for os, at du ikke vil svare på vores kommunikation, sletter vi dine personoplysninger.

 

Administration og beskytte IT-systemer og -tjenester

For at administrere og beskytte vores hjemmeside, tjenester og andre IT-systemer, f.eks. når du logger ind på producentsektionen eller jobansøgningssektionen på vores hjemmeside, ved logning, fejlfinding, sikkerhedskopiering, ændring og problemstyring i systemer og i forbindelse med potentielle IT-hændelser, behandler vi dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt. Derudover behandles dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse af dine login-oplysninger til producentsektionen.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Online-identifikatorer
 • Login-oplysninger

 

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) . Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at administrere og beskytte vores hjemmesider, tjenester og relaterede IT-systemer.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger opbevares i den periode, der er angivet i forhold til hvert enkelt formål med behandlingen af ​​dine personoplysninger ovenfor. Personoplysninger i logfiler gemmes så længe, som det er nødvendigt til fejlsøgning og hændelseshåndtering.

 

Overholdelse af vores retlige forpligtelser

Vi behandler dine personoplysninger for at opfylde retlige forpligtelser, f.eks. bogføringsmæssige eller skattemæssige forpligtelser.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

Alle kategorier af personoplysninger, der er indsamlet, og som er nødvendige for at opfylde hver enkelt retlige forpligtelse.

Retlig forpligtelse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores retlige forpligtelser.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger opbevares i en periode, der er nødvendig i forhold til hver enkelt retlige forpligtelse.

 

Fastslå, udøve og forsvare retskrav

Vi behandler dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at håndtere og forsvare retskrav, f.eks. i tilfælde af en tvist eller retssager.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

Alle kategorier af personoplysninger, der er indsamlet, og som er nødvendige for at etablere, udøve og forsvare retskrav.

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at håndtere og forsvare retskrav.

Opbevaringsperiode: Dine personoplysninger opbevares i den periode, der er nødvendig til dette formål.

Såfremt det er nødvendigt, vil vi dele dine personoplysninger med andre. Modtageren er dataansvarlig i forhold til behandling af dine personoplysninger, medmindre vi har angivet andet.

Vi deler dine personoplysninger med:

Tjenesteudbydere

For at kunne opfylde formålene med behandlingen af dine personoplysninger deler vi dine personoplysninger med tjenesteudbydere, som vi anvender. Disse tjenesteudbydere leverer IT-ydelser (f.eks. drift, teknisk support og vedligeholdelse af IT-systemer), konsulentbistand, fakturering og marketing til os. Disse tjenesteudbydere må kun bruge dine personoplysninger til disse formål og i henhold til vores instruktioner og ikke til egne formål. Vi er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som disse tjenesteudbydere udfører på vores vegne.

Andre modtagere

I visse tilfælde vil vi om nødvendigt dele dine personoplysninger med andre modtagere med henblik på nærmere bestemte formål (f.eks. at opfylde retlige forpligtelser og håndtere og forsvare retskrav).

Modtager

Formål

Retsgrundlag for videregivelse

HKScans koncernselskaber

Vi vil muligvis dele nødvendige personoplysninger med andre HKScans koncernselskaber i Finland til interne, administrative formål, f.eks. i forbindelse med administration af producentrelationen.

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i forhold til interne, administrative formål.

Offentlige myndigheder, f.eks. de finske fødevaremyndigheder

Vi deler de nødvendige personoplysninger med de offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtet til at videregive disse oplysninger i henhold til lovgivningen.

Retlig forpligtelse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores retlige forpligtelser.

LSO Osuuskunta eller lignende foreninger

Hvis du er medlem af medlemskab af den finske foreningen af i kødproducenter eller lignende forening. Vi deler muligvis nødvendige personoplysninger med disse foreninger med det formål at støtte og sikre kontinuitet i kødproduktionen.

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i forhold til at støtte og sikre kontinuitet i kødproduktionen.

Dyrevelfærdsforeningen (ETT ry) eller lignende foreninger

Vi deler muligvis nødvendige personoplysninger med dyrevelfærdsforeningen ETT ry eller lignende foreninger, med det formål at kontrollere risikoen for dyresygdomme og fremme fødevaresikkerheden.

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at kontrollere risici ved dyresygdomme og fremme fødevaresikkerheden.

Forsikringsselskaber

Hvis du søger en forsikring med vores hjælp til at beskytte din forretning, deler vi dine personoplysninger med det relevante forsikringsselskab for at sikre, at vores producenter er forsikret.

 

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at sikre, at vores producenter er forsikret.

Banker

Vi deler dine personoplysninger med relevante banker med det formål at administrere relationen til dig, f.eks. i forbindelse med udformningen af en finansieringsaftale eller ved betalinger i overensstemmelse med vores kontraktlige forpligtelser.

Legitime interesse (juridiske enheder, persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at administrere samarbejdsrelationen.

Opfyldelse af en kontrakt (enmandsfirmaer, persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Vi er forpligtet til at behandle dine personoplysninger for at opfylde den finansierings- og/eller producentaftale, der er indgået med dig.

Eksterne rådgivere

Vi deler nødvendige oplysninger med eksterne rådgivere, f.eks. revisionsfirmaer og advokatfirmaer, hvis vi ifølge lovgivningen er forpligtet til at videregive disse oplysninger eller med henblik på at håndtere og forsvare retskrav.

 

Retlig forpligtelse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) og legitim interesse (artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores retlige eller for at opfylde vores legitime interesse i forhold til at at håndtere og forsvare juridiske krav.

Domstole, modparter osv.

For at håndtere og forsvare retskrav deler vi personoplysninger med andre parter.

 

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at administrere og forsvare retskrav.

Retshåndhævende myndigheder, f.eks. politi

Vi deler personoplysninger med de retshåndhævende myndigheder, f.eks. politiet, hvis vi i henhold til loven er forpligtet til at videregive oplysninger.

Retlig forpligtelse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores retlige forpligtelser.

Potentielle købere og sælgere

Vi deler personoplysninger med potentielle købere og sælgere i tilfælde af en erhvervelse af virksomheden eller en fusion.

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at gennemføre overtagelsen eller fusionen.

Vi stræber altid efter at opbevare og behandle personoplysninger inden for EU/EØS. Nogle af vores tjenesteudbydere er dog placeret uden for EU/EØS, og i sådanne tilfælde behandles personoplysninger uden for EU/EØS. For at sikre, at personoplysninger er beskyttet, sørger vi for, at der forefindes passende sikkerhedsforanstaltninger i forhold til de tjenesteudbydere, der håndterer dine personlige uden for EU/EØS, f.eks. ved hjælp af dataoverførselsaftaler (som indeholder standardbestemmelser om databeskyttelse, der er vedtaget af EU-Kommissionen). Hvis du har spørgsmål om, hvilke lande dine personoplysninger overføres til, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi tager for at beskytte dine personoplysninger, eller hvis du vil anmode om en kopi af sikkerhedsforanstaltningerne og sikkerhedsoplysningerne i de tilfælde, hvor de er tilgængelige, bedes du kontakte os på privacy@hkscan.com.

I henhold til databeskyttelsesreglerne har du visse rettigheder i relation til behandlingen af ​​dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde dine rettigheder. Ønsker du at udøvelse af dine rettigheder, kan du sende os en anmodning via vores hjemmeside for databeskyttelse eller ved at kontakte os på privacy@hkscan.com.

Du har ret til at:

Indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger om dig, som vi behandler. Du kan anmode om en kopi af dine personoplysninger gennem vores hjemmeside for databeskyttelse, som kan findes her. Vi udleverer oplysningerne, medmindre vi har lovlige grunde til ikke at dele disse oplysninger, eller hvis deling af oplysningerne vil påvirke andres rettigheder og friheder.

Opdatering af dine personoplysninger

Derudover har du ret til at anmode om, at forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettes eller gøres fuldstændige.

Tilbagetrækning af samtykke

I det omfang vi baserer vores behandling af personoplysninger på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling der er sket før tilbagetrækningen.

Indsigelse mod behandling af personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger baseret på en legitim interesse af grunde, der vedrører din særlige situation. I en sådan situation vil vi stoppe med at bruge dine personoplysninger, hvor behandlingen er baseret på en legitim interesse, medmindre vi kan påvise, at vores interesser tilsidesætter din interesse i beskyttelse af oplysningerne, eller at brugen af ​​dine personoplysninger er nødvendig for at håndhæve eller forsvare retskrav.

Slette dine personoplysninger

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes. Vi kan dog ikke slette dine personoplysninger, hvis vi for eksempel er retligt forpligtet til at bevare oplysningerne.

Begrænsning af brugen af ​​dine personoplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger bliver begrænset. Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger er begrænset, må vi kun, udover at gemme oplysningerne, behandle dine personoplysninger med dit samtykke eller for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav eller for at forsvare andres rettigheder.

Udtræk af dine personoplysninger (dataportabilitet)

Endelig har du ret til at anmode om en kopi af de personoplysninger, som vi gemmer om dig, i et struktureret, almindelig brugt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Sammenlignet med retten til indsigt omfatter retten til dataportabilitet kun personoplysninger, som du selv har givet til os, og som vi behandler ud fra visse retsgrunde, f.eks. dit samtykke.

Vi kan til enhver tid opdatere disse oplysninger, f.eks. hvis vi behandler personoplysninger til nye formål, indsamler yderligere kategorier af personoplysninger eller deler personoplysninger med andre modtagere. I sådanne tilfælde underretter vi dig på rimelig vis. Den seneste version af oplysningerne offentliggøres altid på denne side.

Hvis du har spørgsmål angående behandlingen af ​​dine personoplysninger, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed inden for dit retsområde.

 

HKScan Oyj

Virksomhedens CVR-nummer: 0111425–3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-mail: privacy@hkscan.com

Se tabellen herunder for yderligere oplysninger om kategorierne af personoplysninger, som vi behandler.

Kategori

Eksempler på personoplysninger

Identitetsoplysninger

 • Fornavn, efternavn
 • Brugeridentitet
 • Personligt identitetsnummer
 • Underskrift

Kontaktoplysninger

 • Adresse
 • E-mail-adresse
 • Telefonnummer

Organisatoriske oplysninger

 • Virksomhedsnavn
 • Repræsentanter
 • Geografisk placering
 • Producentnummer
 • Produktionstype

Økonomiske oplysninger

 • Bankkonto
 • Oplysninger om relevante økonomiske interesser
 • Oplysninger om ejerskab
 • Information om finansieringsaftale
 • Kredit-/finansieringsbeløb
 • Information om gyldige forsikringer
 • Forsikringsdækning

Oplysninger til baggrunds-tjek

 • Virksomhedsnavn
 • Personer, der har stillinger, som indebærer ansvar
 • Kreditvurdering / -status

Oplysninger om medlemskab af LSO Osuuskunta

 

Oplysninger om køb/salg

 • Købsbeløb
 • Salgsbeløb

Oplysninger om deltagere

 • Aktivitet
 • Dato

Madpræferencer

 

Din kommunikation

 

Konto på sociale medier

 • Profil på sociale medier

Fotos eller videooptagelser

 • Foto
 • Video

Online-identifikatorer

 • IP-adresse
 • Enheds- og browseroplysninger

Login-oplysninger

 • Tidsstempel
 • Log-post