Privatlivspolitik vedrørende videoovervågning

Læs mere nedenfor.

HKScan Oyj eller e tilknyttet enhed, der ejes eller kontrolleres af HKScan Oyj (“HKScan”, “vi”, “os”) er dataansvarlig i forhold til behandlingen af ​​dine personoplysninger, der indsamles via videoenheder, der er installeret på HKScans lokaliteter.

På denne side beskriver vi og informerer om, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger, der vedrører dig og er indhentet via videoenheder, når du besøger HKScans lokaliteter, eller hvis du er ansat hos os og arbejder på en af vores lokaliteter. Personoplysninger betyder alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person.

Det er vigtigt for os, at du er tryg ved den måde, vi håndterer dine personoplysninger på. Vi træffer foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet, og at behandlingen af ​​dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende regler for databeskyttelse, samt vores interne politikker og procedurer.

Videoenheder” betyder kameraer eller andre videoenhedssystemer, der har til formål at tage eller optage billeder eller video af enkeltpersoner og ejendom.

Lokaliteter” betyder HKScans kontorer, produktionsanlæg og andre lokaliteter, herunder bygninger og udendørs områder (f.eks. porte, indgange til bygninger og lasteområder) tilhørende bygningerne, hvor der er installeret videoenheder.

Se tabellen herunder for at få flere oplysninger om, hvem der er dataansvarlig for behandlingen af ​​dine personoplysninger, når de indsamles via videoenheder på forskellige HKScan-lokaliteter.

Dataansvarlig

Lokaliteter

HKScan Oyj

 • Turku

HKScan Finland Oy

 • Eura, Forssa, Mikkeli, Outokumpu, Rauma, Vantaa

Paimion Teurastamo Oy

 • Paimio

HKScan Sweden AB

 • Halmstad, Kristianstad, Linköping, Skara, Stockholm

HKScan Denmark A/S

 • Skovsgaard, Vinderup, Århus

AS HKScan Estonia

 • Loo, Rakvere, Tabasalu, HKScans egne gårde

AS Rakvere Farmid

 • Viljandi, Rakvere Farmids egne gårde

AS HKScan Latvia

 • Jelgava, Riga

UAB HKScan Lietuva

 • Vilnius

HKScan Poland Sp. z o.o.

 • Swinoujscie

Vores lokaliteter har videoenheder, der automatisk kan tage og optage billeder eller video af dig, når du besøger vores lokaliteter, eller hvis du arbejder på vores lokaliteter. Disse optagelser vil muligvis indeholde personoplysninger, hvis sådanne billeder eller videooptagelser kan bruges til at identificere dig. Videoenhederne, som er installeret på vores lokaliteter, kan opdeles i to kategorier: (1) videoenheder installeret i udendørs områder ved bygninger og (2) videoenheder installeret indendørs i bygninger.

Videoenheder installeret i udendørs områder ved bygninger omfatter videoenheder, der optager parkeringsområder, porte, hegn, indgange til bygninger og udkørselspunkter, lasteområder eller andre leveringsområder samt andre gårdarealer (“videoenheder i udendørs områder”). Videoenheder placeret indendørs i bygninger omfatter videoenheder, der optager film eller tager billeder af bygninger indefra, herunder områder i forbindelse med dyretransport, slagterier, produktionsanlæg og produktionslinjer samt indgangs- og udgangssteder i forbindelse med sikrede områder, beskyttede rum eller fællesarealer (“indendørs videoenheder”).

Det er vigtigt at bemærke, at videoenhederne er placeret således, at de ikke har til hensigt at dække omgivende offentlige områder, hvor vores lokaliteter ikke befinder sig.

Desuden skal det bemærkes, at vi ikke bruger automatisk ansigtsgenkendelse eller lignende teknologier, der har til formål at foretage en unik identifikation af dig eller andre enkeltpersoner ved at behandle biometriske data.  

Vi behandler ikke dine personoplysninger fra videoenheder til andre formål end de nedenfor nævnte. Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Sikring af dyresikkerhed og -velfærd samt overholdelse af relaterede forpligtelser

Hvis du arbejder med opgaver der vedrører dyrevelfærd (f.eks. aktiviteter vedrørende dyrefoder, dyretransport eller slagterier), behandler vi muligvis dine personoplysninger via indendørs videoenheder. Behandlingen sker med henblik på at sikre dyresikkerhed og -velfærd samt sikre korrekt praksis omkring dyrevelfærd og overholdelse af relaterede retlige forpligtelser.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Fotos eller videooptagelser

Legitime interesser (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig med henblik på at sikre dyresikkerhed og -velfærd samt sikre korrekt dyrevelfærdspraksis og overholdelse af tilhørende lovgivningsmæssige forpligtelser.

 

Sikring af effektive produktionsprocesser

Hvis dit job består i at arbejde på en produktionslinje, vil vi muligvis behandle dine personoplysninger via indendørs videoenheder. Behandlingen sker med henblik på at sikre en effektiv produktionslinje. Ved at sikre en effektiv produktionslinje kan vi udnytte vores ressourcer på en omkostningseffektiv måde. Samtidig kan vi ved at overvåge og vise produktionslinjen på overvågningsskærme give dig mulighed for at se og løse (eller korrigere aktuelle forhold) eventuelle uhensigtsmæssigheder på produktionslinjen.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Fotos eller videooptagelser

Legitime interesser (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at sikre effektive produktionsprocesser og omkostningseffektiv udnyttelse af vores ressourcer.

 

Sørge for sikkerheden på vores lokaliteter samt vores medarbejderes og gæsters sikkerhed

Når du kommer til en port, der beskytter vores lokaliteter, eller når du står ved indgangen til en bygning eller arbejder i lasteområder eller gårdarealer, vil vi muligvis behandle dine personoplysninger via udendørs videoenheder. Behandlingen sker med henblik på at beskytte vores lokaliteter mod uautoriseret adgang, indbrud, hærværk eller anden ejendomsrelateret kriminalitet. Endvidere sker behandlingen af personoplysninger også med henblik på at beskytte vores medarbejdere og gæster imod eksterne og arbejdssikkerhedsrelaterede trusler.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Fotos eller videooptagelser

Legitime interesser (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at beskytte vores lokaliteter imod uautoriseret adgang, indbrud, hærværk eller anden kriminalitet samt for at beskytte vores medarbejdere og gæster imod eksterne trusler og trusler mod arbejdssikkerheden.

 

Beskyttelse af ejendom, forretningshemmeligheder og informationssikkerhed

Hvis du er medarbejder eller gæst på vores lokaliteter, vil vi muligvis behandle dine personoplysninger via indendørs videoenheder, der er installeret ved indgange eller udgange i forbindelse med sikrede områder, beskyttede lokaler eller fællesarealer. Behandlingen af personoplysninger sker for at beskytte vores ejendom, herunder forretningshemmeligheder og informationssikkerhedssystemer imod tyveri, uautoriseret adgang til oplysninger eller andre former for forsætlige handlinger med ond hensigt.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Fotos eller videooptagelser

Legitime interesser (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at beskytte vores ejendom, herunder forretningshemmeligheder og informationssikkerhedssystemer imod tyveri, uautoriseret adgang til oplysninger eller andre former for forsætlige handlinger med ond hensigt.

 

Undersøge skader eller sikkerhedshændelser samt etablere, udøve og forsvare retskrav

Ved skader eller sikkerhedshændelser, der bringer dyrenes sikkerhed, vores medarbejderes eller gæsters sikkerhed, eller vores ejendom eller lokaliteter i fare, vil vi muligvis behandle dine personoplysninger med henblik på at undersøge hændelsen. Hvis det er nødvendigt, vil vi også behandle dine personoplysninger med henblik på at etablere, udøve og forsvare retskrav.

Kategorier af personoplysninger

Retsgrundlag

 • Fotos eller videooptagelser

Legitime interesser (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at undersøge skader eller sikkerhedshændelser, der bringer dyrenes sikkerhed, vores medarbejderes eller gæsters sikkerhed, eller vores ejendom eller lokaliteter i fare. Desuden er behandlingen nødvendig med henblik på at etablere, udøve og forsvare retskrav.

Fotos eller videooptagelser med dine personoplysninger vil kun blive opbevaret så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af personoplysningerne. Fotos eller videooptagelser opbevares generelt i 30 dage. I tilfælde af skader eller sikkerhedshændelser vil vi muligvis opbevare relevante fotos eller videooptagelser i en længere periode med henblik på at undersøge hændelsen samt etablere, udøve og forsvare retskrav.

Såfremt det er nødvendigt, vil vi dele dine personoplysninger med andre. Modtager er den dataansvarlige i forhold til behandling af dine personoplysninger, medmindre vi har angivet andet.

Vi deler dine personoplysninger med:

Tjenesteudbydere

For at kunne opfylde formålene med behandlingen af dine personoplysninger, deler vi dem med tjenesteudbydere, som vi anvender. Disse tjenesteudbydere leverer sikkerhedstjenester til os (f.eks. vagttjenester, elektroniske sikkerhedstjenester, herunder videoenheder og systemhåndtering). Disse tjenesteudbydere må kun bruge dine personoplysninger til disse formål og i henhold til vores instruktioner, og ikke til egne formål. Vi er dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger, som disse tjenesteudbydere udfører på vores vegne.

Andre modtagere

I visse tilfælde vil vi, hvis nødvendigt, dele dine personoplysninger med andre modtagere med henblik på visse formål, f.eks. at opfylde retlige forpligtelser eller håndtere og forsvare retskrav.

Modtager

Formål

Retsgrundlag for videregivelse

HKScans koncernselskaber

Vi vil muligvis dele de nødvendige personoplysninger med andre selskaber i HKScan koncernen med henblik på at identificere og/eller undersøge skader eller sikkerhedshændelser. 

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at identificere og/eller undersøge skader eller sikkerhedshændelser.

Offentlige myndigheder

Vi deler nødvendige personoplysninger med de offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtet til at videregive disse oplysninger i henhold til lovgivningen.

Retlige forpligtelse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

Domstole, modparter osv.

For at håndtere og forsvare retskrav deler vi personoplysninger med andre parter.

Legitim interesse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at administrere og forsvare retskrav.

Retshåndhævende myndigheder, f.eks. politi

Vi deler personoplysninger med de retshåndhævende myndigheder, f.eks. politiet, hvis vi i henhold til loven er forpligtet til at videregive oplysninger.

Retlig forpligtelse (persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c). Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores retlige forpligtelser.

Vi stræber altid efter at opbevare og behandle personoplysninger inden for EU/EØS. Nogle af vores tjenesteudbydere kan dog være placeret uden for EU/EØS, og i sådanne tilfælde behandles personoplysninger uden for EU/EØS. For at sikre, at personoplysninger er beskyttet, sørger vi for, at der forefindes passende sikkerhedsforanstaltninger i forhold til de tjenesteudbydere, der håndterer dine personoplysninger uden for EU/EØS, f.eks. ved hjælp af dataoverførselsaftaler (som indeholder standardbestemmelser om databeskyttelse, der er vedtaget af EU-Kommissionen). Hvis du har spørgsmål om, hvilke lande dine personoplysninger overføres til, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger vi tager for at beskytte dine personoplysninger, eller hvis du vil anmode om en kopi af sikkerhedsforanstaltningerne og sikkerhedsoplysningerne i de tilfælde, hvor de er tilgængelige, bedes du kontakte os på privacy@hkscan.com.

I henhold til databeskyttelsesreglerne har du visse rettigheder i relation til behandlingen af ​​dine personoplysninger. Vi behandler dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde dine rettigheder. Ønsker du at udøvelse af dine rettigheder, kan du sende os en anmodning via vores hjemmeside om databeskyttelse eller ved at kontakte os på privacy@hkscan.com.

Du har ret til at:

Få indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger om dig, som vi behandler. Du kan anmode om en kopi af dine personoplysninger gennem vores hjemmeside om databeskyttelse, som kan findes her. Vi udleverer oplysningerne, medmindre vi har lovlige grunde til ikke at dele disse oplysninger, eller hvis deling af oplysninger vil påvirke andres rettigheder og friheder.

Opdatere dine personoplysninger

Derudover har du ret til at anmode om, at forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettes eller gøres fuldstændige.

Gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger baseret på en legitim interesse af grunde, der vedrører din særlige situation. I en sådan situation vil vi stoppe med at bruge dine personoplysninger, hvor behandlingen er baseret på en legitim interesse, medmindre vi kan påvise, at vores interesser tilsidesætter din interesse i beskyttelse af oplysningerne, eller at brugen af ​​dine personoplysninger er nødvendig for at håndhæve eller forsvare retskrav.

Slette dine personoplysninger

Under visse omstændigheder har du ret til at anmode om, at dine personoplysninger slettes. Vi kan dog ikke slette dine personoplysninger, hvis vi for eksempel er retligt forpligtet til at opbevare oplysningerne.

Begrænse brugen af ​​dine personoplysninger

Du har under visse omstændigheder ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger bliver begrænset. Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger er begrænset, må vi kun, udover at gemme oplysningerne, behandle dine personoplysninger med dit samtykke for at etablere, udøve eller forsvare retskrav eller for at forsvare andres rettigheder.

Vi kan til enhver tid opdatere disse oplysninger, f.eks. hvis vi behandler personoplysninger til nye formål, indsamler yderligere kategorier af personoplysninger eller deler personoplysninger med andre modtagere. I sådanne tilfælde underretter vi dig på rimelig vis. Den seneste version af oplysningerne offentliggøres altid på denne side.

Hvis du har spørgsmål angående behandlingen af ​​dine personoplysninger, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne nedenfor. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed inden for dit retsområde.

 

HKScan Oyj

Virksomhedens CVR-nummer: 0111425–3

Lemminkäisenkatu 48, 20520 Turku

E-mail: privacy@hkscan.com