HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere sõnul on ettevõte viimastel aastatel järjepidevalt tegelenud toodete pakendamisel kasutatava plasti vähendamisega. ”Viimased kaks aastat oleme plasti hulka tõmmanud kokku suurusjärgus 45-50 tonni ehk 5 protsenti kogu HKScani Baltikumis kasutatava plastpakendi kogusest aastas. Eesmärk on vähemalt selles tempos liikuda ka järgmistel aastatel,” selgitas Mere.

Kogu HKScan grupi eesmärk on aastaks 2025 võrreldes 2019. aastaga vähendada süsiniku jalajälge ja plasti kasutamist 20 protsenti, millega hoitakse kokku tuhandeid tonne plasti. Aastatel 2017 kuni 2019 vähendas HKScan grupp kokku 1500 tonni plasti.

Suur hüpe plasti vähendamisel toimus näiteks juba aastatel 2017 ja 2018, kui Balti riikides Rakvere ja Talleggi toodetel asendati plastikämbrid ning tugevad plastkarbid keskkonnasõbralikumate sangaga kottidega. Selle sammuga vähenes plasti kasutus korraga üle 30 tonni aastas. Kottide valmistamisel kasutatakse 70 protsenti vähem plastmaterjali, need tekitavad vähem prügi ning tänu kompaktsemale pakendile vähenes transpordivajadus 96 protsenti võrreldes eelmise pakendiga.

Täiendavalt on Rakvere ja Talleggi toodete pakendamisel võetud võimalusel järjepanu kasutusele õhemad pakendid. Septembrist on Rakvere ja Talleggi toodete pakendile lisatud ka märk ”Vähem plasti, puhtam keskkond”, et tarbija teaks, milliste toodete puhul on juba kasutusel uued plasti säästvad pakendid.

„Esimese sammuna vaatamegi kõikide toodete puhul, kas saame pakendite puhul vähem plasti kasutada ja kui see pole enam tehnoloogiliselt ja tooteohutust arvestades võimalik, siis on järgmised sammud seotud juba konkreetsete pakkeliinide väljavahetamisega,“ kirjeldas Mere. „Kuna meil on aga kokku 57 pakkeliini ja ühel liinil tehtav muudatus võib võtta orienteeruvalt 12 kuud, siis see nõuab kindlasti investeeringuid ning aega muudatuste elluviimiseks,“ lisas ta.

Lisaks plasti vähendamisele on kogu HKScan grupil ambitsioonikas eesmärk minna hiljemalt aastaks 2025 täielikult üle taaskasutatavatele pakenditele. „Meie jaoks on esmane nõue pakendile alati tooteohutus - selles me järeleandmisi ei tee. Kuid kohe selle järel on oluline, et suudaksime oma toodangut klientidele pakkuda jätkusuutlikul moel,“ ütles Mere.

„Alati ei ole pakendite arendus ja üleminek uuele lahendusele aga ka ühese kasuga. Mõni pakend võib küll vähendada süsiniku jalajälge, kuid samal ajal teha pakendi taaskasutamist keerulisemaks. Seetõttu HKScanis võtame tootearenduses suuna uudsete biolagunevate materjalide kasutuselevõtule ning monomaterjalide kasutamisele, mille puhul on taaskasutusse suunamine lihtsam. Hoolimata sellest, et Eestis praegusel hetkel taaskasutussüsteemi ei eksisteeri, astume omalt poolt ennetavad sammud, et kõik meie pakendid oleksid tulevikus taaskasutatavad,“ lisas Mere.

 

Lisainfo:

Anne Mere
HKScan Estonia juhatuse esimees
E-mail: anne.mere@hkscan.com
Telefon: +372 502 5899

HKScani eesmärk on kasvada mitmekülgseks toiduettevõtteks. Meil on enam kui saja-aastane kogemus täitmaks klientide ja tarbijate ootuseid toota maitsvat, tervislikku ning vastutustundlikku toitu. HKScanis vastutame toidutootmise arendamise eest kogu väärtusahelas -  alates farmidest kuni tarbijateni. Meie mitmekesises tooteportfellis on nii sea-, linnu- kui veiseliha ja taimsed tooted, mida toodame ja turustame tuntud kaubamärkide all, nende hulgas HK, Scan, Rakvere, Via, Rose, Pärsons, Kariniemen ja Tallegg. Meie koduturud asuvad Soomes, Rootsis, Taanis ja Baltimaades. HKScanis töötab üle 7000 spetsialisti, kes tagavad maitsvama elu täna ja homme. 2019. aastal oli börsil noteeritud HKScani netokäive 1,7 miljardit eurot.