Osapooled jõudsid omavahel kõigis kolmes tsiviilasjas osapooli rahuldava kokkuleppeni. HKScani jaoks on antud kokkuleppe eesmärk pika kohtuprotsessi vältimine.

Ettevõte soovib keskenduda enda majandustulemuste tugevdamisele ning grupiülese efektiivsusprogrammi juurutamisele. Baltikumis hoiame fookuses igapäevast äritegevust.

HKScani jaoks on oluline olla vastutustundlik kõigis oma tegevustes juhtides oma ärisid läbipaistvalt, järgides hea juhtimistava põhimõtteid ning HKScani käitumisjuhiseid (Code of Conduct). Ettevõte on viimaste aastate jooksul pööranud erilist tähelepanu organisatsiooniüleselt käitumisjuhiste kommunikeerimisele.