Privaatsusteade

POSTITAMISE KUUPÄEV: 24.05.2018

HKScan on võtnud endale kohustuse kaitsta ja austada teie privaatsust. Ühe osana sellest kohustusest üritame pakkuda teile selget teavet selle kohta, miks ja kuidas HKScan töötleb teie isiku- ja muid andmeid, mida me võime koguda, kui te kasutate meie teenuseid.

 1.  ANDMED, MIDA ME KOGUME

Andmed, mida me teie kohta kogume, sõltuvad HKScani teenuste teiepoolsest kasutamisest. Me kogume ja töötleme isikuandmeid:

 • mille te meile annate. Need on teie andmed, mille te meile annate, kui te sisestate andmeid meie veebisaidi kaudu või peate meiega ühendust telefoni või e-kirja teel või muul viisil, ja mis on esitatud täielikult vabatahtlikult. See hõlmab andmeid, mille te esitate, kui te teatate meie veebisaidiga seotud probleemist. Andmed, mille te meile annate, võivad hõlmata teie nime, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit või sõnumit, näiteks küsimust või tagasisidet meie toodete kohta või muud teavet, mille te meile esitate.
 • mida me teie kohta kogume. Seoses meie teenuste, näiteks veebisaitide teiepoolse kasutamisega võime koguda järgmisi andmeid:
  • tehnilised andmed, sealhulgas anonüümsed andmed, mis on kogutud hostinguserveri poolt statistilisel eesmärgil, Interneti protokolli (IP) aadress, mida on kasutatud teie arvuti või seadme ühendamiseks Internetti, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi seadistus, brauseri pistikute tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm.
  • andmed meie teenuste teiepoolse kasutamise kohta, sealhulgas täielikud internetiaadressid (URL), klikkide järjekord (clickstream) meie veebisaitidele, meie veebisaitidel ja meie veebisaitidelt (sealhulgas kuupäev ja kellaaeg), teie poolt vaadatud või otsitud tooted, lehtede reaktsiooniajad, allalaadimise vead, teatavate lehtede külastuse kestus, lehe interaktsiooni andmed (näiteks kerimine, klikid ja hiirega üleveeretamised), lehelt eemale liikumiseks kasutatud meetodid ja meie klienditeeninduse numbrile helistamiseks kasutatud telefoninumber.
  • andmed, mis on tuletatud andmetest, mille te olete esitanud ja mida me oleme kogunud, näiteks meie veebisaitide külastajate kollektiivsed huvid ja käitumine, mis on tuletatud analüüsi abil.
 • mille on esitanud meile kolmandad isikud, sealhulgas andmed avalikest registritest ja meie teenusepakkujatelt, näiteks andmed meie teenuste teiepoolse kasutamise kohta, nagu on eespool kirjeldatud.
 1. KÜPSISED 

Meie veebisaidid võivad kasutada küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid näiteks selleks, et eristada teid meie veebisaitide teistest kasutajatest, millisel juhul teavitatakse teid nende olemasolust bänneriga, kui sisenete meie veebisaidile. See aitab meil pakkuda teile head kogemust meie veebisaidi lehitsemisel ja ühtlasi võimaldab meil parandada meie saite. Küpsis on väike fail tähtedest ja numbritest, mille me salvestame teie heakskiitmise korral teie brauserisse või teie arvuti kõvakettale.

Juhime tähelepanu, et kolmandad isikud (sealhulgas näiteks reklaamivõrgustikud ja välisteenuste, näiteks veebiliikluse analüüsi teenuste pakkujad) võivad samuti paigaldada küpsiseid meie veebisaitide kaudu. Nendeks küpsisteks on tõenäoliselt analüütilised või sihistusküpsised. HKScani veebisaitidel leiduvatele kolmandate isikute teenustele või rakendustele kohaldatakse kolmandate isikute privaatsuspoliitikaid.

Me võime kasutada küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

 • Vajalikud küpsised. Need küpsised on vajalikud meie veebisaitide ja teenuste funktsioneerimiseks. Need võimaldavad baasfunktsioone, näiteks lehel navigeerimine, sisselogimine või vormide täitmine.
 • Funktsionaalsed küpsised. Need küpsised toetavad meie veebisaitide laiendatud funktsionaalsust, näiteks videoid või sotsiaalmeedia jagamist, ning need võimaldavad meil ka personaliseerida meie veebisaite, salvestades teie eelistused. Need võidakse paigaldada meie poolt või kolmandast isikust teenusepakkuja, näiteks YouTube'i poolt, kelle teenused me oleme oma veebisaidile lisanud.
 • Analüütilised küpsised. Need küpsised võimaldavad meil tuvastada ja loendada külastajaid ning näha, kuidas külastajad liiguvad meie veebisaidil, kui nad seda kasutavad. See aitab meil parandada meie saitide toimimist, näiteks tagades, et kasutajad leiavad lihtsasti üles selle, mida nad otsivad.
 • Reklaami suunamise küpsised. Neid küpsiseid paigaldavad meie reklaamipartnerid meie veebisaitide kaudu. Neid võidakse kasutada teie huvide profiili loomiseks, võttes potentsiaalselt aluseks selle, milliseid lehti te olete vaadanud, et näidata teile HKScani ja valitud kolmandate isikute reklaame teistel veebisaitidel.

Te võite blokeerida küpsised, aktiveerides oma brauseris seaded, mis võimaldavad teil keelduda kõigi või osade küpsiste paigaldamisest. Kui te kasutate oma brauseri seadeid kõigi küpsiste (sealhulgas vajalike küpsiste) blokeerimiseks, ei pruugi teil olla võimalik saada tervikuna või osaliselt ligipääsu meie veebisaitidele või need ei pruugi korralikult funktsioneerida.

Kui te ei soovi keelata küpsiseid brauseri seadetest, võite teise võimalusena kasutada teatavate kolmandate isikute küpsiste keelamiseks Your Online Choices teenust, mis sisaldab ka lisateavet küpsiste ja veebireklaami kohta ning meetmeid, mida te saate võtta, et kaitsta oma privaatsust Internetis.

 1. ANDMETE KASUTAMISVIISID JA TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

ELi andmekaitse õigusaktid nõuavad, et me esitaksime üksikasjalikku teavet eesmärkide kohta, milleks me kasutame teie andmeid, ja õigusliku aluse kohta, millele me toetume andmete töötlemisel:

 • järgmised töötlemise eesmärgid on vajalikud selleks, et saavutada meie õigustatud huve:
 • meie poolt teie kohta kogutud tehniliste andmete kasutamine, et tagada teile võimalikult tõhus saidi sisu esitamine ja meie sisemistel eesmärkidel, näiteks kvaliteedikontroll, saidi toimimine, süsteemi haldamine, ja et hinnata meie saidi kasutamist, nii et saaksime pakkuda teile täiustatud teenuseid;
 • meie toodete, teenuste ja sisu arendamine, toimivana hoidmine, pakkumine, turustamine ja parandamine;
 • haldamiseks ja sisemisteks toiminguteks, sealhulgas rikete otsinguks, andmete analüüsiks ja testimiseks; ja
 • teie poolt meile esitatud kaebuste, tagasiside või päringutega tegelemine;
 • töötlemine, milleks te olete andnud meile oma nõusoleku:
  • see hõlmab teie isikuandmete töötlemist, kui te olete seda meilt konkreetselt taotlenud kirjavahetuses meiega, näiteks nõustudes küpsiste kasutamisega.
  • te võite blokeerida küpsised, aktiveerides oma brauseris seaded, mis võimaldavad teil keelduda kõigi või osade küpsiste paigaldamisest. Muudel juhtudel saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, võttes meiega ühendust käesoleva privaatsusteate lõpus toodud andmetel või esitades meile teate sama sidevahendi kaudu, mille kaudu teie nõusolek anti.
 • töötlemine, mis on vajalik õigusaktide järgimiseks:
  • me võime töödelda teie isikuandmeid ka selleks, et täita oma juriidilisi kohustusi, näiteks seoses raamatupidamise ja toiduohutusega.
 1. TEIE ANDMETE JAGAMINE 

Me võime jagada teie isikuandmeid:

 • HKScani kontserni ettevõtetega või HKScani kontserni ettevõtetega seotud ettevõtetega käesolevas privaatsusteates näidatud eesmärkidel;
 • meie kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, sealhulgas Google Analyticsiga ja teiste analüütika ja otsingumootori pakkujatega, et nad aitaksid meil oma saiti parandada ja optimeerida, ning e-posti serverite hostinguteenuste pakkujaga, mille kaudu ja milles töödeldakse teie poolt saadud kirjavahetust. Kui me kasutame selliseid pakkujaid, avalikustame neile üksnes isikuandmeid, mis on neile vajalikud teenuse pakkumiseks, ja meil on kehtiv leping, mis kohustab neid hoidma teie andmeid turvaliselt ja kasutama neid üksnes kooskõlas meie konkreetsete juhistega;
 • juhul kui me müüme või ostame ettevõtet või varasid, millisel juhul me avalikustame teie isikuandmeid potentsiaalsele vastava ettevõtte või varade müüjale või ostjale;
 • kui HKScani kontserni ettevõtteid või nende varasid omandatakse kolmanda isiku poolt, millisel juhul kuuluvad üleantavate varade hulka ettevõtte käes olevad isikuandmed;
 • kui meil on kohustus avalikustada või jagada teie isikuandmeid seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või meie vastaval hetkel kehtivate kasutustingimuste ja muude lepingute jõustamiseks või kohaldamiseks või HKScani, meie klientide või teiste isikute õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks. See hõlmab teabevahetust asutustega ning teiste äriühingute ja organisatsioonidega pettuste eest kaitsmise eesmärgil;
 • teiste isikutega teie nõusolekul.
 1. TURVALISUS JA TEIE ANDMETE SÄILITAMINE

Meie eesmärk on säilitada teie andmeid Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Mõningatel juhtudel võib meil või meie partneritel olla siiski vaja edastada teie andmeid sihtkohta väljaspool EMP-d. Sellistel juhtudel võtame kõik meetmed, mis on mõistlikult vajalikud, et tagada, et teie andmeid käsitletakse turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsusteatega. Vt palun täpsemalt punktist 7.

Kui oleme andnud teile (või kui te olete valinud) salasõna, mis võimaldab teile juurdepääsu meie saidi teatavatele osadele, siis on teie vastutusel hoida seda salasõna konfidentsiaalsena. Me palume teil salasõna mitte kellegagi jagada.

Kahjuks ei ole andmete edastamine üle Interneti täielikult turvaline. Kuigi anname endast parima, et kaitsta teie isikuandmeid, ei saa me garanteerida teie andmete turvalisust, mis on meie saidile edastatud; igasugune edastamine toimub teie omal riskil. Kui me oleme teie andmed kätte saanud, siis me kasutame rangeid protseduure ja turvameetmeid, et proovida vältida volitamata juurdepääsu.

 1. KUI KAUA ME TEIE ANDMEID HOIAME

Kui me peaksime koguma teie isikuandmeid, siis aja, mille jooksul me neid säilitame, määravad kindlaks mitu tegurit, sealhulgas eesmärk, milleks me neid andmeid kasutame, ja kohaldatavatest õigusaktidest meile tulenevad kohustused.

Me ei säilita isikuandmeid isikustatud kujul kauem, kui see on vajalik käesolevas privaatsusteates näidatud eesmärkideks.

    7. TEIE ANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EMP-D

Teie andmeid võidakse meie või meie partnerite poolt edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Kui nende riikide seaduste alusel ei ole teie andmed piisavalt kaitstud, siis võtame vajalikud meetmed, et tagada asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, tagamaks teie andmete turvalise töötlemise vastavalt käesolevale privaatsusteatele. Kaitsemeetmed hõlmavad lepinguliste kohustuste kehtestamist teie andmete saajale või selle tagamist, et saajad on liitunud ‘rahvusvaheliste raamistikega', mis tagavad piisava kaitse. Palun võtke meiega ühendust, kasutades käesoleva privaatsusteate lõpus olevaid andmeid, edasise teabe saamiseks kaitsemeetmete kohta, mille me kehtestame, sealhulgas selleks, et saada ärakirju asjakohastest dokumentidest.

 1. TEIE ÕIGUSED 

Oleme pühendunud sellele, et tagada, et teie isikuandmete meiepoolne kasutamine oleks õiglane ja läbipaistev. See, et aitame teil aru saada teie juriidilistest õigustest, on osa sellest, kuidas me seda saavutame.

Teatavatel juhtudel on teil õigus teatavatele õigustele ELi andmekaitse õigusaktide alusel. Nendeks on kokkuvõtvalt:

 • õigus omada juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta hoiame, ja saada neist ärakirju ning kui töötlemine toimub teie nõusoleku alusel, siis saada meilt ärakirju üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul;
 • õigus lasta oma isikuandmeid kustutada ja/ või parandada, kui need on ebatäpsed, ja õigus esitada vastuväiteid nende meiepoolsele töötlemisele;
 • õigus saada ja taaskasutada oma isikuandmeid teie omal eesmärgil eri teenuste kasutamisel ja omada juurdepääsu teie kohta hoitavatele andmetele;
 • õigus võtta tagasi nõusolek teie isikuandmete meiepoolseks töötlemiseks, kui töötlemine toimub teie nõusoleku alusel;
 • õigus esitada kaebus kohalikule järelevalveasutusele, kui teile teeb muret see, kuidas me oleme teie isikuandmeid töödelnud; ja
 • õigus esitada vastuväiteid teid puudutavate automatiseeritud otsuste tegemisele.

See, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, ja õiguslik alus, millele me nende andmete töötlemisel toetume, võivad mõjutada ulatust, mil neid õigusi kohaldatakse. Kui te soovite arutada oma õigusi, palun võtke meiega ühendust, kasutades allpool toodud andmeid.

Meie sait võib aeg-ajalt sisaldada linke meie partnervõrgustike, reklaami avalikustajate ja sidusettevõtete veebisaitidele või veebisaitidelt. Kui te liigute lingi kaudu neile veebisaitidele, siis palun pange tähele, et neil veebisaitidel on omad privaatsuspoliitikad ja et me ei võta endale vastutust nende poliitikate eest. Palun kontrollige neid poliitikaid enne seda, kui te esitate isikuandmeid neil veebisaitidel.

 1. MEIE PRIVAATSUSTEATE MUUDATUSED

Muudatused, mida me tulevikus teeme oma privaatsusteates, postitatakse käesolevale lehele ja kui see on asjakohane, teavitatakse teid neist. Palun kontrollige seda lehte sageli, et näha meie privaatsusteate uuendusi või muudatusi.

 1. VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

HKScan Oyj ja teised HKScani kontserni ettevõtted, nagu on allpool loetletud, on vastutavad töötlejad oma isikuandmete töötlemise toimingute suhtes, mida viiakse läbi vastavalt käesolevale privaatsusteatele:

 • HKScan Oyj
  • Isikuandmete töötlemine seoses järgmisega:

   www.hkscan.com
   - HKScani ettevõtte teated, näiteks investor- ja meediasuhted.

 • HKScan Finland Oy, HKScan Sweden AB, HKScan Denmark A/S, AS HKScan Estonia, AS HKScan Latvia, UAB HKScan Lietuva (Leedu)

  • Isikuandmete töötlemine vastavates riikides seoses järgmisega:
   - Tarbijateenused ja klienditeenindus
   - Turunduskampaaniad
   - Meie veebisaidid, mis on suunatud tarbijatele ja klientidele

 • Paimion Teurastamo Oy

  • Isikuandmete töötlemine seoses järgmisega: www.paimionteurastamo.fi

Käesoleva privaatsusteatega seotud küsimused, kommentaarid ja taotlused on teretulnud ja tuleks adresseerida HKScani andmekaitsejuhile aadressil privacy@hkscan.com, kes tegutseb eespool toodud vastutavate töötlejate esindajana.

Te võite meile ka kirjutada aadressil:

HKScan Oyj
Legal
PL50
20521 Turku
Finland