Frågeformulär för personuppgifter

Artikel 15 i GDPR

Du kan använda formuläret nedan för att utöva dina rättigheter som registrerad. Vi kommer att bekräfta din identitet innan vi börjar behandla din begäran.

I Finland, Sverige, Danmark och Estland sker identifiering av registrerade elektroniskt genom en separat procedur, som vi kommer att ge instruktioner om senare.

I andra länder där HKScan är verksamt sker identifiering av registrerade genom att ett identitetsdokument läggs fram till HKScans kontaktperson för datasekretess.

Din begäran behandlas vanligtvis inom en månad.

 

Registrerad som begär information:

Registrerad som begär information:

Jag har haft kontakt med HKScan i
Personuppgifter kan levereras till mig via

Genom att skicka den här begäran, godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i syfte att uppfylla den registrerades rättigheter.

Om du vill utöva andra rättigheter som registrerad eller om du har frågor om dataskydd ber vi dig kontakta oss på privacy@hkscan.com

Genom att skicka den här begäran, godkänner jag att mina personuppgifter behandlas i syfte att uppfylla den registrerades rättigheter.

Om du vill utöva andra rättigheter som registrerad eller om du har frågor om dataskydd ber vi dig kontakta oss på privacy@hkscan.com