DATO FOR OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDEN: 24-05-2018

) HKScan lægger vægt på at beskytte og respektere dit privatliv.
 

Som en del af denne forpligtelse bestræber vi os på at give dig tydelige oplysninger om, hvorfor og hvordan HKScan behandler dine personoplysninger og andre oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med, at du gør brug af vore serviceydelser.


1  HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLER VI? 
Hvilke oplysninger, vi indsamler om dig, afhænger af dit brug af HKScans serviceydelser. Vi indsamler og behandler personoplysninger, som:
 

 • Du giver os. Disse er oplysninger om dig, som du giver os helt frivilligt ved at indtaste oplysninger via vores hjemmeside eller ved telefonisk kontakt, pr. email eller på anden måde. De omfatter også oplysninger, som du giver os, når du indberetter et problem med vores hjemmeside. De oplysninger, du giver os, kan omfatte dit navn, din adresse, din emailadresse og dit telefonnummer eller en meddelelse som f.eks. et spørgsmål eller feedback om vore produkter eller andre oplysninger, du giver os.
 • Vi indsamler om dig. Når du gør brug af vore serviceydelser, som f.eks. hjemmesider, kan vi indsamle følgende oplysninger:
  • tekniske oplysninger, herunder anonyme data, der indsamles af host-serveren til statistik, IP-adressen, der anvendes til at forbinde din computer eller enhed til internettet, browsertype og  version, tidszoneindstilling, browserplugin typer og  versioner, styresystem og platform
  • oplysninger om dit brug af vore serviceydelser, herunder fulde URLs, klikstrøm til, via og fra vore hjemmesider (herunder dato og tidspunkt), produkter, som du har set eller søgt på, sidens responstid, fejl ved download, varighed af besøg på visse sider, aktivitet på siden (som f.eks. scrolling, klik og mouseover), metoder, der anvendes til at navigere væk fra siden, samt et eventuelt telefonnummer, der anvendes til at ringe til vores kundeservice
  • oplysninger, som er afledt af oplysninger, du har givet os, og som vi har indsamlet, som f.eks. kollektive interesser og brugeres adfærd på vore hjemmesider, som er afledt ved hjælp af analysemetoder.
 • oplysninger, som vi har modtaget fra tredjepart, herunder  oplysninger fra offentligt tilgængelige registre og andre tjenesteudbydere, som f.eks. oplysninger vedrørende din brug af vore tjenesteydelser som beskrevet ovenfor.

2 COOKIES 
Der kan være anvendt cookies og andre lignende teknologier på vore hjemmesider til f.eks. at skelne dig fra andre brugere af vore hjemmesider. Du vil i så tilfælde blive underrettet herom ved hjælp af et banner, når du besøger hjemmesiden. Cookies hjælper os med at give dig en god oplevelse, når du bruger vores hjemmeside, og giver os desuden mulighed for at forbedre hjemmesiderne. En cookie er en lille datafil med bogstaver og tal, som vi gemmer i din browser eller på din computers harddisk, når du har givet os tilladelse til det. 

Vi gør opmærksom på, at tredjeparter (herunder f.eks. reklamenetværk og udbydere af eksterne tjenester, såsom analyse af hjemmesidetrafik) også kan anvende cookies via vore hjemmesider. Sådanne cookies vil sandsynligvis være analytiske eller målrettede. Tredjepartsudbydere eller applikationer, der findes på HKScans hjemmesider, er underlagt tredjeparters privatlivspolitik.

Vi kan bruge cookies til følgende formål:

 • Nødvendige cookies. Disse cookies er nødvendige for, at vore hjemmesider og tjenesteydelser fungerer. De aktiverer grundlæggende funktioner som sidenavigering, logge ind og udfylde formularer.
 • Funktionelle cookies. Disse cookies understøtter funktionaliteten af vore hjemmesider som f.eks. deling af videoer eller sociale medier. De giver også mulighed for at personalisere vore hjemmesider ved at gemme præferencer. De kan være indsat af os eller af en tredjepartsudbyder, som f.eks. You Tube, hvis tjenester vi har tilføjet til vores hjemmeside.
 • Analytiske cookies. Disse cookies giver os mulighed for at genkende og tælle antallet af besøgende og se, hvordan besøgende navigerer rundt på vores hjemmeside, når de besøger den. Det giver os mulighed for at forbedre den måde, vore hjemmesider fungerer på, f.eks. ved at sikre, at brugerne let kan finde det, de søger.
 • Målrettede cookies. Disse cookies er sat ind af os eller vore reklamepartnere via vore hjemmesider. De kan anvendes til at opbygge en profil over dine interesser, eventuelt baseret på de sider, du har besøgt, for at vise annoncer fra HKScan og andre udvalgte tredjeparter for dig på andre hjemmesider.

Du kan blokere cookies ved at aktivere den indstilling i din browser, der giver dig mulighed for at nægte at acceptere alle eller nogle cookies. Du vil dog muligvis ikke kunne få adgang til alle eller visse dele af vore hjemmesider, eller de vil ikke fungere ordentligt, hvis du anvender dine browserindstillinger til at blokere alle cookies (inklusive nødvendige cookies).

Hvis ikke du ønsker at deaktivere cookies ved hjælp af dine browserindstillinger, kan du i stedet deaktivere cookies fra visse tredjeparter gennem funktionerne på "Your Online Choices", som også indeholder yderligere oplysninger om cookies, online reklame og de skridt, du kan tage for at beskytte dit privatliv på internettet.

3 VORES ANVENDELSE AF DINE OPLYSNINGER OG RETSGRUNDLAGET FOR VORES DATABEHANDLING
Vi er i henhold til EU-databeskyttelseslovgivningen forpligtet til at oplyse om formålet med vores anvendelse af oplysninger og retsgrundlaget for databehandlingen, som er følgende:

 • Følgende formål er nødvendige for at sikre vore legitime interesser:
  • at anvende tekniske data, som vi indsamler om dig, for at sikre, at hjemmesidens indhold præsenteres så effektivt som muligt for dig, samt til intern brug, herunder f.eks. kvalitetssikring, hjemmesidens ydeevne, systemadministration og evaluering af brugen af vores hjemmeside, så vi kan forbedre de tjenester, vi tilbyder dig,
  • at udvikle, drive, levere, markedsføre og forbedre vore produkter, service og indhold,
  • til administrationsformål og interne driftsformål, herunder fejlfinding, dataanalyse og test, samt
  • behandling af klager, feedback eller forespørgsler, som du sender til os.
 • Databehandling, som du har givet os samtykke til:
  • Dette omfatter behandling af dine persondata, hvis du i din korrespondance med os specifikt har anmodet os herom, f.eks. ved dit samtykke til brug af cookies.
  • Du kan blokere cookies ved at aktivere den indstilling i din browser, der giver dig mulighed for at afvise alle eller nogle cookies.  I andre tilfælde kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført nederst i denne privatlivspolitik eller ved at give os meddelelse via samme medium, som blev anvendt, da du gav dit samtykke.
 • Databehandling, som er nødvendig for at overholde lovgivningen:
  • Vi kan også behandle dine persondata for at opfylde vore juridiske forpligtelser, som f.eks. vedrørende bogføring og fødevaresikkerhed.

4 VIDEREGIVELSE AF DINE OPLYSNINGER 
Vi kan dele dine persondata:

 • med HKScans koncernselskaber og koncernforbundne selskaber til de formål, der er angivet i denne privatlivspolitik,
 • med vores eksterne serviceudbydere, herunder Google Analytics og andre udbydere af analyse- og søgemaskinetjenester, så de kan hjælpe os med at forbedre og optimere vores hjemmeside, og de udbydere, der hoster de e-mailservere, hvorigennem og hvorpå den korrespondance, vi modtager fra dig, behandles. Når vi anvender sådanne udbydere, videregiver vi kun de personlige oplysninger til dem, som er nødvendige for, at de kan levere deres tjenester, og vi har indgået skriftlig aftale med dem om, at de er forpligtet til at sikre dine oplysninger og til ikke at anvende dem til andre formål, end hvad der følger af vores specifikke instrukser,
 • hvis vi sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, hvor vi i givet fald vil videregive dine persondata til den mulige sælger eller køber af den pågældende virksomhed eller aktiver,
 • hvis et af HKScans koncernselskaber eller disses aktiver erhverves af en tredjepart, hvor personoplysninger, som det pågældende selskab ligger inde med, vil udgøre et af de aktiver, der overdrages,
 • hvis vi er forpligtet til at videregive eller dele dine persondata med henblik på at overholde juridiske forpligtelser eller med henblik på at håndhæve eller anvende vore til enhver tid gældende vilkår for brug og andre aftaler, eller med henblik på at beskytte HKScans, vore kunders eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Dette omfatter udveksling af oplysninger med myndigheder, andre virksomheder og organisationer med henblik på at forebygge svig,
 • andre parter med dit samtykke.

5 SIKKERHED OG OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER 
Det er vores hensigt at opbevare dine oplysninger på et sted inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt for os eller vore partnere at overføre dine oplysninger til et sted uden for EØS. I så tilfælde vil vi træffe alle rimelige nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger behandles på en sikker måde og i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Der henvises til pkt. 8 for yderligere oplysninger.

Hvis vi har givet dig (eller hvis du har valgt) et password, der giver dig adgang til visse dele af vores hjemmeside, er du ansvarlig for at holde dette password hemmeligt. Du må ikke oplyse dit password til nogen.

Overførsel af oplysninger via internettet er desværre ikke fuldstændigt sikkert. Selvom vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine persondata, kan vi ikke garantere sikkerheden i forbindelse med overførsel af dine oplysninger til vores hjemmeside. Enhver overførsel sker for din egen risiko. Når vi har modtaget dine oplysninger, forsøger vi at forebygge uautoriseret adgang ved hjælp af strenge procedurer og sikkerhedsforanstaltninger.

6 HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER?
Hvis vi har indsamlet personoplysninger om dig, afhænger den tid, vi opbevarer dem, af en række forhold, herunder formålet med vores anvendelse af dine oplysninger og vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

Vi opbevarer ikke personoplysninger i et identificerbart format længere, end det er nødvendigt til de formål, der er anført i denne privatlivspolitik.

7 OVERFØRSEL AF DINE OPLYSNINGER TIL ET LAND UDEN FOR EØS
Vi eller vore partnere kan overføre dine oplysninger til et land uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Hvis der ikke ydes tilstrækkelig beskyttelse af dine oplysninger i henhold til lovgivningen i det pågældende land, vil vi træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der etableres en behørig beskyttelse, som garanterer, at dine oplysninger behandles på en sikker måde i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Sådanne garantier omfatter bl.a., at modtageren af dine oplysninger pålægges kontraktlige forpligtelser, eller at det sikres, at modtageren har tilsluttet sig internationale rammeforpligtelser, der sikrer den tilstrækkelige beskyttelse. Hvis du ønsker flere oplysninger om vores beskyttelsesforanstaltninger, eller hvis du gerne vil have en kopi af de relevante dokumenter, er du velkommen til at kontakte os. Vore kontaktoplysninger er anført nedenfor.

8 DINE RETTIGHEDER 
Vi ønsker at sikre, at vores brug af dine persondata er rimelig og gennemsigtig. Det opnår vi bl.a. ved at hjælpe dig med at forstå dine juridiske rettigheder.

I visse tilfælde har du visse rettigheder i henhold til EU's lovgivning om databeskyttelse. Kort fortalt har du:

 • ret til at få indsigt i og modtage kopi af de persondata, vi har om dig, og – hvis databehandlingen sker baggrund af dit samtykke – at modtage kopier fra os i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format
 • ret til at få dine persondata slettet og/eller berigtiget, hvis de ikke er korrekte, og ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger
 • ret til at modtage og genbruge dine persondata til egne formål på tværs af forskellige tjenester og til at få indsigt i oplysninger, der opbevares om dig
 • ret til at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine persondata, hvis databehandlingen sker på baggrund af dit samtykke
 • ret til at klage til den lokale tilsynsmyndighed, hvis du er betænkelig ved den måde, vi har behandlet dine persondata på
 • ret til at gøre indsigelse mod automatiske afgørelser, der berører dig.

Den måde, vi behandler dine persondata på, og det retsgrundlag, vi støtter os til i behandlingen af dine oplysninger, kan have indvirkning på disse rettigheder. Hvis du ønsker at drøfte dine rettigheder med os, bedes du kontakte os. Vores kontaktoplysninger er anført nedenfor.

Vores hjemmeside kan fra tid til anden indeholde links til og fra hjemmesider, der tilhører vores partnernetværk, annoncører og tilknyttede virksomheder. Hvis du følger et link til en af disse hjemmesider, skal du være opmærksom på, at disse hjemmesider har deres egne privatlivspolitikker, og at vi ikke påtager os noget ansvar eller nogen hæftelse i forbindelse med sådanne politikker. Du bedes læse disse politikker, før du afgiver persondata til sådanne hjemmesider.

9 ÆNDRINGER I VORES PRIVATLIVSPOLITIK 
Enhver fremtidig ændring i vores privatlivspolitik vil blive offentliggjort på denne hjemmeside og, hvis relevant, oplyst pr. e-mail. Du bedes jævnligt undersøge, om vores privatlivspolitik er blevet ændret eller opdateret.

10 KONTAKT 
HKScan Oyj og andre af HKScans koncernselskaber, som er opført nedenfor, er dataansvarlige for deres egen persondatabehandling, som gennemføres i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
 

 • HKScan Oyj
  • Persondatabehandling i relation til
   www.hkscan.com 
   - HKScans selskabsmeddelelser i relation til f.eks. investorer og medier
 • HKScan Finland Oy, HKScan Sweden AB, HKScan Denmark A/S, AS HKScan Estonia, AS HKScan Latvia, UAB HKScan Lietuva (Lithuania)
  • Persondatabehandling i de respektive lande i relation til
   - Forbruger- og kundeservice
   - Markedsføringskampagner
   - Vore hjemmesider henvendt til forbrugere og kunder
 • Paimion Teurastamo Oy

Vi modtager gerne spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende denne privatlivspolitik. Du kan skrive til HKScan Data Privacy Manager på privacy@hkscan.com, som er repræsentant for de ovennævnte dataansvarlige.

Du kan skrive til os på følgende adresse:
HKScan Oyi
Legal
PL50
20521 Turku
Finland